Export (1) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Rybska  [Clear All Filters]
2014
Rybska E, Basińska A. 2014. Dialog, który ma wartość edukacyjną. O metodzie Questioning the Author w dydaktyce. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 4: 34-40.
URL: http://ebis.ibe.edu.pl/numery/2014-4/ebis-2014-4-5.swf
Export: Tagged XML BibTex