Export (1) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Rybińska  [Clear All Filters]
2011
Nadstoga Z, Oklińska A, Rybińska Z. 2011. Teksty egzaminacyjne w języku angielskim i polskim.” In: Rybińska, Z. (ed.)  Teksty egzaminacyjne dla kandydatów na tłumacza przysięgłego. Warszawa: Wydawnictwo Translegis, 287.
Export: Tagged XML BibTex