Export (7) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Raulinajtys  [Clear All Filters]
2009
Raulinajtys A. 2009. Storytelling in English vocabulary acquisition by Polish 6-year-old children.” In: Arabski, J. – A. Wojtaszek (ed.)  Multidisciplinary perspectives on second language acquisition and foreign language learning. Katowice: Oficyna Wydawnicza, 254-265.
Export: Tagged XML BibTex
Jaros I, Raulinajtys A. 2009. Środki dydaktyczne wykorzystywane w nauczaniu dzieci.” In: Sikora-Banasik D. (ed.)  Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych. Zarys teorii i praktyki. Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 214-232.
Export: Tagged XML BibTex
2008
Siek-Piskozub T, Wach A, Raulinajtys A. 2008. Research on Foreign Language Teaching in Poland 2000-2006. Language Teaching 41(1): 51-86.
Export: Tagged XML BibTex
Raulinajtys A. 2008. Wpływ pacynki jako asystenta nauczyciela w nauczaniu języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Poliglota 2(8): 111-125.
Export: Tagged XML BibTex
2007
Zwierzycka-Raulinajtys A. 2007. Piosenka w nauczaniu dzieci języka obcego - zabawa czy trudność?.” In: Surdyk A. (ed.)  Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 99-107.
Export: Tagged XML BibTex
Raulinajtys A. 2007. Przyswajanie słownictwa przez dzieci 3-, 4-, 5- i 6-letnie w nauczaniu języka angielskiego poprzez bajki.” In: Jodłowiec, M.; A. Niżegorodcew (eds.)  Dydaktyka nauczania języków obcych na początku XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 317-323.
Export: Tagged XML BibTex
2005
Zwierzycka (Raulinajtys) A. 2005. Śpiewające dzieci – co może zaoferować nauczycielowi podręcznik ‘Yummy English’?. The Teacher 11(33): 27-30.
Export: Tagged XML BibTex