Export (2) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Porczyńska  [Clear All Filters]
1999
Droździał-Szelest K, Nowacka D, Porczyńska M. 1999. Strategie w procesie nauczania języka obcego w szkole średniej. Języki Obce w Szkole 3: 203-208.
Export: Tagged XML BibTex
1998
Droździał-Szelest K, Porczyńska M. 1998. Strategie uczenia się języka obcego - możliwości treningu. Neofilolog 16: 56-65.
Export: Tagged XML BibTex