Export (1) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Pilon?sort=title  [Clear All Filters]
2014
Van den den Burg I, Cremers J, Hamans C, Pilon A. (eds.) 2014. Voorbij de retoriek. Sociaal Europa vanuit twaalf invalshoeken. Amsterdam: Van Gennep. Pp. 206.
Export: Tagged XML BibTex