Export (10) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Pietrala?sort=type  [Clear All Filters]
A
Krynicki G, Pietrala D, Dziubalska-Kołaczyk K, Wypych M. 2008. Akustyczna baza danych zgromadzona na potrzeby układu detekcji wybranych błędów wymowy w mowie angielskiej Polaków.” In: Demenko, G.; Jassem, K.; Szpakowicz, S. (eds.)  Speech and Language Technology, vol. 11. Poznań: Polish Phonetic Association, PAGES.
Export: Tagged XML BibTex
E
Basińska A, Pietrala D, Pietrala T, Zielińska U, Dziubalska-Kołaczyk K, Cole R. 2013. E-nauczyciel przyrody. Innowacyjna strategia nauczania i uczenia się przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem multimediów. Poznań: Wydział Anglistyki UAM. Pp. 172.
URL: http://zasobyip2.ore.edu.pl/pl/publications/download/2159
Export: Tagged XML BibTex
Basińska A, Pietrala D, Cole R, Dziubalska-Kołaczyk K. 2012. ETOS – innowacyjne narzędzie wspomagające nauczanie i uczenie się przedmiotów przyrodniczych. Studia Edukacyjne 23: 229-248.
Export: Tagged XML BibTex
G
Bogacka (Balas) A, Dziubalska-Kołaczyk K, Krynicki G, Pietrala D, Wypych M. 2006. General and Task-Specific Corpus Resources for Polish Adult Learners of English.” In: Calzolari, N.; Choukri, K.; Gangemi, A.; Maegaard, B.; Mariani, J.; Odjik, J.; Tapias, D. (eds.)  Proceedings of the 5th International Conference on Language Resources and Evaluation. Genoa: ELRA (European Language Resources Association), 1614-1619.
Export: Tagged XML BibTex
M
Pietrala D. 2005. MusiPhon – resource materials for phonetics teachers.” In: Dziubalska-Kołaczyk, Katarzyna; Witkoś, Jacek; Michalski, Grzegorz; Wiland, Bartosz (eds.)  Proceedings of the 1st Student Conference on Formal Linguistics. Warszawa: WSiP, 185-191.
Export: Tagged XML BibTex
P
Zydorowicz P, Orzechowska P, Jankowski M, Dziubalska-Kołaczyk K, Wierzchoń P, Pietrala D. 2016. Phonotactics and morphonotactics of Polish and English. Theory, description, tools and applications. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. Pp. 342.
Export: Tagged XML BibTex
Dziubalska-Kołaczyk K, Połczyńska-Fiszer M, Pietrala D, Dąbrowska A, Ramig L, Cole R. 2008. Polish Voice and Speech Virtual Tutor based on Lee Silverman Voice Treatment for Individuals with Parkinson’s Disease.” In: Niemi, J.; Werner, S. (eds.)  NorClinLing 2008. Proceedings from the 1st Nordic Conference in Clinical Linguistics. Studies in Languages 44. Joensuu: University of Joensuu, 102-112.
Export: Tagged XML BibTex
Kamińska I, Żebryk-Stopa A, Pruszewicz A, Dziubalska-Kołaczyk K, Połczyńska-Fiszer M, Pietrala D, Przedpelska-Ober E. 2007. Postępy rehabilitacji dyzartrii w chorobie Parkinsona z wykorzystaniem LSVT (Lee Silverman Voice Treatment). Otolaryngologia Polska 61(5): 713-718.
Export: Tagged XML BibTex
Dziubalska-Kołaczyk K, Bogacka (Balas) A, Pietrala D, Wypych M, Krynicki G. 2006. PELT: An English language tutorial system for Polish speakers.” In:   ISCA Tutorial and Research Workshop on Multilingual Speech and Language Processing. Stellenbosch, South Africa: MultiLing, on CD.
Export: Tagged XML BibTex
T
Basińska A, Pietrala T, Zielińska U, Pietrala D, Dziubalska-Kołaczyk K. 2015. Tablit. Innowacyjny program wychowania przedszkolnego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. Pp. 144.
Export: Tagged XML BibTex