Export (7) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Pędzisz?sort=title  [Clear All Filters]
2016
Pędzisz M. 2016. Jeszcze duma czy już pycha? Jhernonimus Bosch- Visioenen van een genie. Arteon-magazyn o sztuce 4(192): 6-11.
URL: https://www.academia.edu/24282482/Jeszcze_duma_czy_ju%C5%BC_pycha_Jhernonimus_Bosch-_Visioenen_van_een_genie
Export: Tagged XML BibTex
2015
Pędzisz M. 2015. Ciekawość Witolda, lęk Olwida - relacje z frontu zachodniego Witolda Hulewicza. Neerlandica Wratislaviensia 25: 297-305.
Export: Tagged XML BibTex
Pędzisz M, Wenderski M. 2015. Translation: Theo van Doesburg: Czym jest dada?. Łódź: Muzeum Sztuki, Dada Impuls/e. Kolekcja Edigio Marzona. Pp. 110-115.
Export: Tagged XML BibTex
Pędzisz M. 2015. Witold Hulewicz. Ofiara wojen, bohater kultury.. Czas Kultury 1(184): 70-77.
URL: www.czaskultury.pl
Export: Tagged XML BibTex
2013
Pędzisz M. 2013. Mistrz z Flémalle - enigmatyczny ojciec Ars Nova. Toruńskie Silva Rerum 29: 43-46.
Export: Tagged XML BibTex
2012
Pędzisz M. 2012. Echo Złotego Wieku. Nowa figuracja holenderska. Toruńskie Silva Rerum 27: 46-51.
Export: Tagged XML BibTex
Pędzisz M. 2012. Wypisz, wymaluj Juliana - portrety holenderskiej królowej. Toruńskie Silva Rerum 27: 42-45.
Export: Tagged XML BibTex