Export (22) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Olivier?sort=title  [Clear All Filters]
2003
Olivier SP. 2003. Afstand doen, oudword en verlies van hul angels ontneem. Literator 24(2): 159-162.
Export: Tagged XML BibTex
Olivier SP. 2003. Liefde met ?n hoofletter. Literator 24(1): 163-166.
Export: Tagged XML BibTex
Olivier SP. 2003. Verse oor verganklikheid en dood. Literator 24(2): 156-159.
Export: Tagged XML BibTex
2002
Olivier SP. 2002. Goedsmoeds doen al die betekenisse van dié woord gestand. Literator 23(3): 229-231.
Export: Tagged XML BibTex
Olivier SP. 2002. Riana Scheepers 2002 Met die taal van karmosyn. Literator 23: 114-118.
Export: Tagged XML BibTex
Olivier SP. 2002. Walkabout', reis en die emosionele waarde van plekke. Literator 23(3): 223-234.
Export: Tagged XML BibTex
2001
Olivier SP. 2001. Dit was Rabie se lot. Naweek-Beeld 3.
Export: Tagged XML BibTex
2000
Olivier SP. 2000. Ja, maar wat is die universiteit. Fragmente Tydskrif vir Filosofie en Kultuurkritiek 41-46.
Export: Tagged XML BibTex
1999
Olivier SP. 1999. G.A. Watermeyer.” In: Van Coller, H.P. (ed.)  Perspektief en Profiel 'n Afrikaanse Literaturgeskiedenis. Pretoria: PUBLISHER, 757-763.
Export: Tagged XML BibTex
Olivier SP. 1999. Romandebuut skud literere wereld. Karring 15: 42-43.
Export: Tagged XML BibTex
1998
Olivier SP. 1998. The Fantasy of the Fact - Venturing beyond the Limpopo in Afrikaans travel writing since 1890.” In: von Maltzen, W.; von Maltzen, R.; von Maltzen, C. (eds.)  A Sense of Space. University of the Witwatersrand: PUBLISHER, 228-234.
Export: Tagged XML BibTex
1995
Olivier SP. 1995. hy maak die kafhok groen' - aantekeninge by T.T. Cloete as ekoloog op rym. Literator 133-144.
Export: Tagged XML BibTex
1993
Olivier SP. 1993. Die openbaring van geheimtaal - Simbolisme en mistiek in die werk van Sheila Cussons, met spesiale verwysing na Membraan.” In: Steenberg, D.  Simbolisme in die Afrikaanse digterlike tradisie. Potchefstroom: Wetenskaplike Bydraes van die PU vir CHO, 546-552.
Export: Tagged XML BibTex
1992
Olivier SP. 1992. Mistiek.” In: Cloete, T.  Literere terme en teorieë. PLACE PUBLISHED: HAUM-Literer, PAGES.
Export: Tagged XML BibTex
1991
Olivier SP. 1991. Belangrike verkenning van Toneelera. Karring 2: 36-37.
Export: Tagged XML BibTex
Olivier SP. 1991. Die stad se spieël - verstedeliking en die poësie.” In: Bartmann, J.  Urbanisation as Cultural Historic Phenomeno. SA Society for Cultural History: Pretoria. PLACE PUBLISHED: PUBLISHER, 174-197.
Export: Tagged XML BibTex
1990
Olivier SP. 1990. Letterkunde vs. populere leesstof. Tydskrif vir Letterkunde 27: 89-93.
Export: Tagged XML BibTex
1989
Olivier SP. 1989. Letterkunde en populere leesstof. Vrystaatse Biblioteke 13-15.
Export: Tagged XML BibTex
Olivier SP. 1989. To dream, perchance to sleep.” In:   1987-1988 Standard Bank National School's Festival of English A Collection of Lectures. PLACE PUBLISHED: PUBLISHER, PAGES.
Export: Tagged XML BibTex
1986
Olivier SP. 1986. Die media en die letterkunde. Hauptfleisch Navorsing oor S.A. literatuur en rasseverhoudinge
Export: Tagged XML BibTex
1985
Olivier SP. 1985. Ballingskap en die gedig. Standpunte 36: 18-32.
Export: Tagged XML BibTex
1982
Olivier SP. 1982. Adam Small.” In: Nienaber, P. (ed.)  Perspektief en Profiel. PLACE PUBLISHED: Perskor, PAGES.
Export: Tagged XML BibTex