Export (14) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Nowacka?sort=author  [Clear All Filters]
2012
Siek-Piskozub T, Nowacka D. 2012. On some barriers to effective foreign language communication.” In: Koszko, Marta; Kowalewska, Kinga; Puppel Joanna; Wąskiewicz-Firlej (eds.)  Lingua: nervus rerum humanarum. Essays in Honour of Professor Stanisław Puppel on the Occasion of his 65th Birthday . Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 313-326.
Export: Tagged XML BibTex
2011
Nowacka D. 2011. Developing Conversational Competence in the Foreign Language Classroom: the Role of Teacher’s Interactive Skills.” In: Varella, S. (ed.)  Languages and Cultures In Contact and Contrast: Historical and Contemporary perspectives. Athens, Greece: ATINER, 119-133.
Export: Tagged XML BibTex
2010
Nowacka D. 2010. Communication training in the foreign language classroom.” In: Garcia, Manuel; et al. (eds.)  Interaccio comunicativa I ensenyament de llengues. Valencia, Spain: Universitat de Valencia, 257-277.
Export: Tagged XML BibTex
Nowacka D. 2010. Kompetencja komunikacyjna nauczyciela języka obcego.” In: Wąsik, Z.; Wach A. (eds.)  Heteronomie glottodydaktyki: Domeny, pogranicza i specjalizacje nauczania języków obcych. Księga jubileuszowa z okazji sześćdziesięciolecia urodzin prof. dr hab. Teresy Siek-Piskozub. Poznań: Instytut Filologii Angielskiej UAM, 261-276.
Export: Tagged XML BibTex
Nowacka D. 2010. Towards a model of communication strategy development. Linguistics Applied 2(3): 174-200.
Export: Tagged XML BibTex
Nowacka D. 2010. Uczeń trudny na lekcji języka angielskiego.” In: Karbowniczek J; Ficek, D. (eds.)  Nauczanie językow obcych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 280-291.
Export: Tagged XML BibTex
2009
Nowacka D. 2009. Overcoming communication problems – how creative foreign language learners become.” In: Bebre, R.; Karpova, A.; Magyari-Beck, I.; Tomassoni, R.; Fusko, A.; Ozolina-Nucho, A.; Markus, D.; Marnauza, M. (eds.)  Creative personality. Riga: Scientific Institute of Creativity RTTEMA, 191-200.
Export: Tagged XML BibTex
Nowacka D. 2009. Teaching foreign language conversation skills. VIEWS (Vienna English Working Papers) 18(3): 202-206.
URL: http://anglistik.univie.ac.at/views/current-issue/
Export: Tagged XML BibTex
Nowacka D. 2009. The role of teacher’s behavior in promoting classroom communication.” In: Bretones Callejas, Carmen; et al. (eds.)  Applied Linguistics Now: Understanding Language and Mind. Almeria, Spain: AESLA & University of Almeria, 501-513.
Export: Tagged XML BibTex
2008
Nowacka D. 2008. ADHD learners in the communicative classroom.” In: Beaven, B. (ed.)  IATEFL 2008. Exeter Conference Selections. Canterbury: IATEFL, 123-125.
Export: Tagged XML BibTex
Nowacka D. 2008. Communication training in the foreign language classroom. Actas de I Congres Internacional d’Interaccio Communicativa i Ensenyament de Llengues 40-43.
Export: Tagged XML BibTex
Nowacka D. 2008. Dziecko nadpobudliwe na lekcji języka obcego. Poliglota 1(7): 30-37.
Export: Tagged XML BibTex
2006
Nowacka D. 2006. Attention Deficit Hyperactivity Disorder and the learner’s communicative competence.” In: Fisiak, J. (ed)  English Language, Literature and Culture. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 57-63.
Export: Tagged XML BibTex
1999
Droździał-Szelest K, Nowacka D, Porczyńska M. 1999. Strategie w procesie nauczania języka obcego w szkole średniej. Języki Obce w Szkole 3: 203-208.
Export: Tagged XML BibTex