Export (1) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Myczko  [Clear All Filters]
Article in Journal
Siek-Piskozub T, Myczko K. 1998. Kształcenie absolwentów NKJ na dwuletnich studiach magisterskich w zakresie filologii angielskiej i niemieckiej. Neofilolog 16: 53-55.
Export: Tagged XML BibTex