Export (36) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Murawska (Zabielska)?sort=title  [Clear All Filters]
Ż
Żelazowska M, Zabielska M. 2016. Opis przypadku jako tekst specjalistyczny w dyskursie medycznym – przegląd badań. Lingwistyka Stosowana 18(3): 165-190.
Export: Tagged XML BibTex
Z
Zabielska M. 2016. Literary elements and emotions in specialised medical publications.” In: Kuźniak, Marek; Rozwadowska, Bożena; Szawerna, Michał (eds.)  From Motion to Emotion: Aspects of Physical and Cultural Embodiment in Language. Frankfurt am Main: Peter Lang, 245-256.
Export: Tagged XML BibTex
Ż
Żelazowska M, Zabielska M. 2016. Difficulties and translation techniques in Polish-English-Russian doctor-patient communication on the basis of otolaryngology from the perspective of the translator/interpreter.” In: Kuźniak, Marek; Rozwadowska, Bożena; Szawerna, Michał (eds.)  From Motion to Emotion: Aspects of Physical and Cultural Embodiment in Language. Frankfurt am Main: Peter Lang, 175-190.
Export: Tagged XML BibTex
Z
Zabielska M, Żelazowska M. 2016. Narracyjny charakter medycznego opisu przypadku a jego spójność.” In: Górnicz, Mariusz; Kornacka, Małgorzata (eds.)  Spójność tekstu specjalistycznego (2). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytet Warszawski, 125-134.
URL: ttp://www.sn.iksi.uw.edu.pl/documents/7732735/0/SN+34+M_Górnicz+M_Kornacka+Spójność%20tekstu+specjalistycznego+2.pdf
Export: Tagged XML BibTex
Zabielska M, Żelazowska M. 2016. Spójność tekstu specjalistycznego a obraz pacjenta w medycznym opisie przypadku (kontynuacja badania).” In: Górnicz, Mariusz; Kornacka, Małgorzata (eds.)  Spójność tekstu specjalistycznego (2). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytet Warszawski, 112-124.
URL: http://www.sn.iksi.uw.edu.pl/documents/7732735/0/SN+34+M_Górnicz+M_Kornacka+Spójność%20tekstu+specjalistycznego+2.pdf
Export: Tagged XML BibTex
Zabielska M. 2016. Doctor and patient positioning in narrative-based publications from specialist medical journals. AION 5: 205-222.
URL: http://www.aionlinguistica.com/uploads/1/3/1/5/13155006/zabielska_aion-linguistica_5_2016.pdf
Export: Tagged XML BibTex
Zabielska M. 2016. Storied, integrated, interactive – new varieties of medical case reporting as tools in ESP teaching, medical training and professional development.” In: Woodward Smith, Elizabeth; Lankiewicz, Hadrian Aleksander; Godlewska, Małgorzata (eds.)  Pathways to language, culture, communication and identity. Gdańsk: Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku, 29-44.
Export: Tagged XML BibTex
Ż
Żelazowska-Sobczyk M, Zabielska M. 2016. Case reporting as a macro-genre and its metadiscoursal aspects – a review of the literature. Language and Literary Studies of Warsaw 6: 77-108.
Export: Tagged XML BibTex
Z
Zabielska M, Wąsikiewicz-Firlej E, Szczepaniak_Kozak A. (eds.) 2015. Discourses in Co(n)text The Many Faces of Specialised Discourse. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. Pp. 430.
Export: Tagged XML BibTex
Zabielska M. 2015. Patient-centred Case Reporting: State of the Art.” In: Zabielska, Magdalena; Wąsikiewicz-Firlej, Emilia; Szczepaniak-Kozak, Anna (eds.)  Discourses in Co(n)text The Many Faces of Specialised Discourse. New Castle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2-32.
Export: Tagged XML BibTex
Zabielska M, Żelazowska M. 2015. Disease entities in case reports from otolaryngology from the perspective of Polish, English and Russian translation studies.” In: Borkowska-Kępska, Barbara; Gwóźdź, Grzegorz; Mamet, Piotr  LSP Perspectives. Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 173-185.
Export: Tagged XML BibTex
Zabielska M. 2015. Medicine in a folk perspective – patients’ 1st person narratives in specialist medical journals.” In: Chruszczewski, Piotr P.; Lanigan, Richard L.; Rickford, John R.; Buczek, Katarzyna; Knapik, Aleksandra R.; Mianowski, Jacek (eds.)  Languages in Contact 2014. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, 337-352.
Export: Tagged XML BibTex
Ż
Żelazowska M, Zabielska M. 2015. Rola czasopism specjalistycznych w nauczaniu medycznego języka obcego studentów medycyny. Language and Literary Studies of Warsaw 5: 163-188.
Export: Tagged XML BibTex
Z
Zabielska M. 2014. Interaktywna odmiana medycznego opisu przypadku – nowy model gatunku tekstu. Lingwistyka Stosowana 9: 69–77.
Export: Tagged XML BibTex
Zabielska M. 2014. Searching for the patient's presence in medical case reports. Frankfurt am Main: Peter Lang. Pp. 213.
Export: Tagged XML BibTex
Zabielska M, Żelazowska M. 2014. Jednostki chorobowe w opisach przypadków w otolaryngologii w translatorycznym ujęciu polsko-angielsko-rosyjskim. Komunikacja Specjalistyczna 8: 92-103.
Export: Tagged XML BibTex
M
Murawska (Zabielska) M. 2014. Interactive case reports: A case in point.” In: Lankiewicz, Hadrian; Wąsikiewicz-Firlej, Emilia (eds.)  Languaging experiences: Learning and teaching revisited. New Castle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 95-115.
Export: Tagged XML BibTex
Murawska (Zabielska) M. 2014. Creativity in patient-centred discourse in an interactive variety of medical case reports.” In: Wąsikiewicz-Firlej, Emilia; Lankiewicz Hadrian Aleksander; Szczepaniak-Kozak, Anna (eds.)  Culture and creativity in discourse studies and foreign language pedagogy. Piła: Wydawnictwo PWSZ im. S. Staszica w Pile, 127-144.
Export: Tagged XML BibTex
Murawska (Zabielska) M. 2014. Spójność tekstu specjalistycznego a obraz pacjenta w medycznym opisie przypadku.” In: Kornacka, Małgorzata (ed.)  Spójność tekstu specjalistycznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytet Warszawski, 80-89.
URL: http://portal.uw.edu.pl/documents/7732735/0/SN+23+Małgorzta+Kornacka+%28red.%29%2C%20Spójność%20tekstu+specjalistycznego.pdf
Export: Tagged XML BibTex
Murawska (Zabielska) M. 2013. The tests confirmed…, the scan showed… - a discourse analysis of the Examination/tests and Treatment sections of medical case reports.” In: Szczepaniak-Kozak, Anna; Lankiewicz, Hadrian (eds.)  The creative potential of a word: From fiction to education. Piła: Wydawnictwo PWSZ im. S. Staszica w Pile, 105-121.
Export: Tagged XML BibTex
Murawska (Zabielska) M. 2013. Humane and gripping vs. House M.D. and professional: Students’ reactions to two medical writing styles.” In: Połczyńska, Monika; Pakuła, Łukasz Piotr; Jaworska, Dorota (eds.)  Young Linguists' Insights: Taking interdisciplinary approaches to the fore. Poznań: Wydawnictwo Wydziału Anglistyki, 39-45.
Export: Tagged XML BibTex
Murawska (Zabielska) M. 2013. Incommensurability of discourses in professional medical communication. Explorations: A Journal of Language and Literature 1: 26-49.
URL: http://www.explorations.uni.opole.pl/biblioteka/docs/Volume%201/MurawskaMagdalenaText_Vol1_Lang.pdf
Export: Tagged XML BibTex
Murawska (Zabielska) M. 2013. Czy medyczne opisy przypadku mogą być zorientowane na pacjenta?.” In: Knapik, Aleksandra; Chłopicki, Władysław; Chruszczewski, Piotr (eds.)  Język a komunikacja 35: Słowo w kontekście. Kraków: Tertium, 181-190.
Export: Tagged XML BibTex
Murawska (Zabielska) M. 2013. Personal and sensational vs. impersonal and objective – a historical overview of patient presentation in medical case reports. Tekst i dyskurs – text und diskurs 6: 185-202.
Export: Tagged XML BibTex
Murawska (Zabielska) M. 2013. A multitude of voices and worlds: Towards a new model of the medical case report. Token: A Journal of English Linguistics 2: 125-148.
URL: http://www.ujk.edu.pl/token/wp-content/uploads/2013/04/Magdalena_Murawska.2013.pdf
Export: Tagged XML BibTex
Murawska (Zabielska) M. 2013. The reading and deciphering of the body in medical case reports. Meridian Critic 1(20): 15-30.
Export: Tagged XML BibTex
Murawska (Zabielska) M. 2012. The many narrative faces of medical case reports. Poznań Studies in Contemporary Linguistics 48(1): 55-75.
Export: Tagged XML BibTex
Murawska (Zabielska) M. 2012. Patients, doctors, diseases and cases: Patient-centred and objectifying discourses in medical case reports.” In: Skrzypczak, Waldemar; Fojt, Tomasz; Wacewicz, Sławomir (eds.)  Exploring language through contrast . Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 251-267.
Export: Tagged XML BibTex
Murawska (Zabielska) M. 2012. Book review: María Jesús Lorenzo-Modia and Anna Szczepaniak-Kozak (eds), From life to text: Building linguistic and cultural identity.” In: Truszkiewicz, Paweł (ed.)  Aktionsfeld Sprache: Methoden - Wege - Medien. Zielona Góra: Wydawnictwo Maximus Primus, 108-115.
Export: Tagged XML BibTex
Murawska (Zabielska) M. 2012. Patient imaging in English medical case reports. Token: A Journal of English Linguistics 1: 115-127.
Export: Tagged XML BibTex
Murawska (Zabielska) M. 2011. From a complaint through therapy to recovery: Patient indexicality in medical case reports.” In: Pawlak, M.; Bielak, J. (eds.)   New perspectives in language, discourse and translation studies. Berlin: Springer, 189-199.
Export: Tagged XML BibTex
Murawska (Zabielska) M. 2010. Figures, grounds and containers. Patient presentation in medical case reports. Miscelanea 41: 77-91.
Export: Tagged XML BibTex
Murawska (Zabielska) M. 2010. Impersonality in medical case reports.” In: Rosa, Lores-Sanz, Pilar, Mur-Duenas; Enrique, Lafuente-Millan (eds.)  Constructing interpersonality: Multiple perspectives and applications to written academic discourse. Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 311-324.
Export: Tagged XML BibTex
Murawska (Zabielska) M. 2010. Numbers, drugs and machines - a discourse study of the Examination/tests and Treatment sections of medical case reports. Debiuty Naukowe 4: 63-78.
Export: Tagged XML BibTex
Murawska (Zabielska) M. 2008. Review of: M. Gotti and D. S. Giannoni (eds.). 2006. New Trends in Specialized Discourse Analysis. Bern: Peter Lang. Discourse Studies 10: 432-434.
Export: Tagged XML BibTex
Murawska (Zabielska) M. 2008. Review of: M. Ball (ed.). 2005. Clinical Sociolinguistics. Malden, MA: Blackwell. Linguistics Applied 2: 224-225.
Export: Tagged XML BibTex