Export (1) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Michońska  [Clear All Filters]
2008
Michońska A, Wąsik_Zdzisław. 2008. Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych, vol. 1-2. (Edited by Zdzisław Wąsik.) Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu. Pp. 264/286.
Export: Tagged XML BibTex