Export (4) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Marciniak?sort=author  [Clear All Filters]
1994
Jankowski M, Marciniak r. 1994. System operacyjny MS-DOS 6/6.2 dla początkujących i zaawansowanych. Poznań: Nakom. Pp. 612.
Export: Tagged XML BibTex
1992
Jankowski M, Marciniak r. 1992. System operacyjny DR DOS 6 dla początkujących i zaawansowanych. Poznań: Nakom. Pp. 464.
Export: Tagged XML BibTex
1991
Jankowski M, Marciniak r. 1991. System operacyjny MS-DOS 4.0/5.0 dla początkujących i zaawansowanych. Poznań: Nakom. Pp. 520.
Export: Tagged XML BibTex
1990
Jankowski M, Marciniak r. 1990. Słownik informatyczny angielsko-polski. Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Pp. 670.
Export: Tagged XML BibTex