Export (98) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Lipoński  [Clear All Filters]
1996
Lipoński W. 1996. Lew obłaskawiony (problemy monarchii brytyjskiej). Wiadomości Kulturalne 12: 1-4.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1996. Narodziny cywilizacji Wysp Brytyjskich. (wyd. 2 poszerzone i poprawione) Poznań: Bene Nati. Pp. 632.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1996. Od Aten do Atlanty. Minihistoria nowożytnych igrzysk olimpijskich. Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe - Atena. Pp. 79.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1996. Still an unknown European tradition: Polish sport in the European cultural heritage. The International Journal of the History of Sport 13-2: 1-41.
Export: Tagged XML BibTex
1995
Lipoński W. 1995. Narodziny cywilizacji Wysp Brytyjskich. Poznań: SAWW. Pp. 581.
Export: Tagged XML BibTex
1994
Lipoński W. 1994. British and American graves in Poland. Polish-AngloSaxon Studies 5: 89-93.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1994. Polish-British cultural relations in the eyes of a cultural historian. Polish-AngloSaxon Studies 5: 83-89.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1994. The incredible lure of the prairie: Henryk Sienkiewicz's journalistic and literary impressions of the Great Plains, 1876-1878. Polish-AngloSaxon Studies 5: 93-99.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1994. The Celtic roots of the concept of fair play.” In: Zabłocki, W. (ed.)  Almanack 1994. Warszawa: Polish Olympic Committee, 111-119.
Export: Tagged XML BibTex
1993
Lipoński W. 1993. The Celtic origins of fair play. Gaelic Athletic Association Coaching News 3(1): 3-5.
Export: Tagged XML BibTex
1991
Lipoński W. 1991. The influence of Britain on Prince Adam Czartoryski's education and political activity. Part two. Polish-AngloSaxon Studies 2: 31-68.
Export: Tagged XML BibTex
1990
Lipoński W. 1990. Anti-American propaganda in Poland from 1948 to 1954: A story of an ideologocal failure. American Studies International 28(2): 80-91.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1990. Psychologiczne bariery w uprawianiu sportu rekreacyjnego.” In:   Psychologiczne i społeczne uwarunkowania rekreacyjnej działalności sportowej. Monografie AWF w Poznaniu. PLACE PUBLISHED: PUBLISHER, 67-97.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1990. The 1988 Olympics as catalyst for changes in the attitude of Polish society toward the Republic of Korea.” In: Koh, B.I. (ed.)  Toward one world beyond all barriers. Seoul: Poong Nam, 249-310.
Export: Tagged XML BibTex
1988
Lipoński W. 1988. Amerykanie wobec Powstania Listopadowego. Nurt 12: 28-29.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1988. Breaking the ice: The preparatory period of the Seoul Olympics 1981-1988 in the Polish mass media. Korea and World Affairs: A Quarterly Review 12(3): 529-547.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1988. Can we respect one another? - Poland and Korea: before and after the 1988 Olympics. Korea and World Affairs 12(2): 322-346.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1988. Creative writing. Nurt 4: 26-27.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1988. Król Artur a dyktatura bardów. Nurt 5: 28-29.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1988. Olympic universalism vs. olympic pluralism. Problems of eurocentrism.” In: Kang, Sh.P. et al. (eds.)  The Olympics and East/West and South/North cultural exchange. Seoul: Hunyang University, 513-528.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1988. Seoul Asian Games of 1986 and the Olympics 1988 in Polish mass media.” In:   New horizons of human movement. Sports, sociology, philosophy and history. Seoul: PUBLISHER, 174.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1988. Wizja w angielskiej kaplicy. Nurt 9: 2-3.
Export: Tagged XML BibTex
1987
Lipoński W. 1987. The influence of Britain on Prince Adam George Czartoryski's education and political activity. Polish-AngloSaxon Studies 1: 33-67.
Export: Tagged XML BibTex
1986
Lipoński W. 1986. Czekając na rok 2232. Nurt 1: 28.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1986. Cudowna podróż Clade McKay'a. Nurt 10: 22-23.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1986. How to know' czy 'How to be'. Nurt 10: 30.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1986. Kwestia kontynuacji cywilizacji łacinskiej w kulturze staroangielskiej. Sprawozdania PTPN 68-73.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1986. Literary encyclopedia to be issued in Poland. American Studies International Newsletter June: 4.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1986. Magna Charta Libertatum. Nurt 4: 29.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1986. Polowanie z okien teatru. Nurt 11: 36-37.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1986. Przewodnik po literaturach angielskiego obszaru językowego. Nurt 3: 28-29.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1986. Skomputeryzować filologię. Nurt 8: 24-26.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1986. Video w USA. Nurt 12: 31-32.
Export: Tagged XML BibTex
1983
Lipoński W. 1983. Imperium Linguae Anglorum. Nurt 10:
Export: Tagged XML BibTex
1980
Lipoński W. 1980. Audiowizualne zajęcia z wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego w toku studiów anglistycznych.” In: Magnuszewska, X. (ed.)  Kulturoznawstwo w nauczaniu języków obcych. Zielona Góra: WSP, 93-123.
Export: Tagged XML BibTex
1978
Lipoński W. 1978. Brytania w Polsce.” In:   Sąsiedzi i inni. Warszawa: Czytelnik, 149-165.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1978. Polska a Brytania 1801-1830. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Pp. 194.
Export: Tagged XML BibTex
1977
Lipoński W. 1977. Amerykańskie kawały o Polakach. Kierunki 17: 8-9.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1977. Brytaniczny handel i parne machiny. Kultura 30, 31, 32: 11.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1977. Iliada Wielkich Równin. Nurt 8: 6-10.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1977. Ostatnia strzała. Nurt 10: 14-18.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1977. Pierwszy Amerykanin. Nurt 3: 11-15.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1977. Światowy Zjazd Anglistów w Poznaniu. Nurt 8: 12.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1977. Tomahawki i Konstytucja. Nurt 6: 8-10.
Export: Tagged XML BibTex
1975
Lipoński W. 1975. Brytania w Polsce. Kultura 23: 3-5.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1975. Echoes of Britain. Polish Perspectives 10: 30-40.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1975. Literatura sportowa. Adnotowany wybór książek. Poznań: Miejska Biblioteka im. E. Raczyńskiego. Pp. 8.
Export: Tagged XML BibTex
1974
Lipoński W. 1974. Sport-Literatura-Sztuka. Warszawa: Sport i Turystyka. Pp. 336.
Export: Tagged XML BibTex