Export (98) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Lipoński  [Clear All Filters]
Book
Lipoński W. 2015. Landmarks in British History and Culture. A Monograph of Selected Issues. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. Pp. 424.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2012. Historia Sportu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Pp. 752.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2011. Dzieje kultury brytyjskiej, wydanie III. PWN: PWN. Pp. 836.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2005. Dzieje kultury brytyjskiej, III nakład. Warszawa: PWN. Pp. 832.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2005. L'Encyclopedie des sports. Plus de 3000 sports et jeux du monde entier. Paris: UNESCO - Gruend. Pp. 600.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2004. Rochwist i palant. Studium etnologiczne dawnych polskich sportów i gier ruchowych na tle tradycji europejskiej. Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Pp. 288.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2003. Dzieje kultury brytyjskiej. Warszawa: PWN. Pp. 831.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2003. World sports encyclopedia. Poznań: Oficyna Wydawnicza Atena. Pp. 650.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2001. Encyklopedia sportów świata. Poznań: Oficyna Wydawnicza Atena. Pp. 595.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2001. Narodziny cywilizacji Wysp Brytyjskich. (wyd. 3 poprawione) Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. Pp. 650.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2000. Polacy na olimpiadach . Poznań: Podsiedlik-Raniowski i Ska. Pp. 128.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1997. Dzieje sportu polskiego. Poznań: Podsiedlik-Raniowski i Ska. Pp. 66.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1996. Narodziny cywilizacji Wysp Brytyjskich. (wyd. 2 poszerzone i poprawione) Poznań: Bene Nati. Pp. 632.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1996. Od Aten do Atlanty. Minihistoria nowożytnych igrzysk olimpijskich. Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe - Atena. Pp. 79.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1995. Narodziny cywilizacji Wysp Brytyjskich. Poznań: SAWW. Pp. 581.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1978. Polska a Brytania 1801-1830. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Pp. 194.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1975. Literatura sportowa. Adnotowany wybór książek. Poznań: Miejska Biblioteka im. E. Raczyńskiego. Pp. 8.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1974. Sport-Literatura-Sztuka. Warszawa: Sport i Turystyka. Pp. 336.
Export: Tagged XML BibTex
Article in Journal
Lipoński W. 2013. Role of sport in European history and culture. Studies in Sport Humanities 14: 6-16.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2011. British Patterns in Polish Agriculture of the Early 19th Century. Polish-AngloSaxon Studies 14-15: 49-78.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2011. Brytyjskie koneksje cudzoziemców związanych z Lesznem. Rocznik Leszczyński 11: 35-45.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2010. Sport: From Profound Religious Expression to Secular Ritual. Stadion. Internationale Zeitschrift für Geschichte des Sport 35: 67-86.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2009. Zapomniany Wielkopolanin - Ksiądz Jan Piotrowski, sekretarz kancelarii królewskiej, Pasek XVI wieku. Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej 29: 141-170.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2008. British Patterns in the Development of Polish Sport in the 19th Century. International Journal of Eastern Sports & Physical Education 6(1): 1-13.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2008. Mocowanie duszy z ciałem. O humanistyczny wymiar sportu. Ethos 2-3: 221-237.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2007. Traders and Steam Engines: Polish-British Economic Relations in the Early 19th century. Polish-AngloSaxon Studies 12-13: 7-33.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2005. Powrót do Edenu. Ozon 34: 60-62.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2001. Dlaczego wiek XX nie był wiekiem brytyjskim. Głos w dyskusji redakcyjnej pod kierunkiem Krzysztofa Michałka. Dzieje Najnowsze 33(1): 5-29.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2000. Two histories of Europe, or Fallow Land Doubly Ploughed. Polish-AngloSaxon Studies 8(9): 227-245.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1999. Dwie historie Europy - czyli upór podwójnie przeorany. Dzieje Najnowsze 31(1): 3-17.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1997. Before Pretanike: Some remarks on the most ancient geographical denominations associated with the British Isles. Acta Universitatis Nicolai Copernici: English Studies 7: 97-109.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1997. Western teachers and East-European students: An essay on the history and present plight of British and American studies in Poland. Polish-AngloSaxon Studies 6(7): 5-56.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1996. Lew obłaskawiony (problemy monarchii brytyjskiej). Wiadomości Kulturalne 12: 1-4.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1996. Still an unknown European tradition: Polish sport in the European cultural heritage. The International Journal of the History of Sport 13-2: 1-41.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1994. British and American graves in Poland. Polish-AngloSaxon Studies 5: 89-93.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1994. Polish-British cultural relations in the eyes of a cultural historian. Polish-AngloSaxon Studies 5: 83-89.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1994. The incredible lure of the prairie: Henryk Sienkiewicz's journalistic and literary impressions of the Great Plains, 1876-1878. Polish-AngloSaxon Studies 5: 93-99.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1993. The Celtic origins of fair play. Gaelic Athletic Association Coaching News 3(1): 3-5.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1991. The influence of Britain on Prince Adam Czartoryski's education and political activity. Part two. Polish-AngloSaxon Studies 2: 31-68.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1990. Anti-American propaganda in Poland from 1948 to 1954: A story of an ideologocal failure. American Studies International 28(2): 80-91.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1988. Amerykanie wobec Powstania Listopadowego. Nurt 12: 28-29.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1988. Breaking the ice: The preparatory period of the Seoul Olympics 1981-1988 in the Polish mass media. Korea and World Affairs: A Quarterly Review 12(3): 529-547.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1988. Can we respect one another? - Poland and Korea: before and after the 1988 Olympics. Korea and World Affairs 12(2): 322-346.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1988. Creative writing. Nurt 4: 26-27.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1988. Król Artur a dyktatura bardów. Nurt 5: 28-29.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1988. Wizja w angielskiej kaplicy. Nurt 9: 2-3.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1987. The influence of Britain on Prince Adam George Czartoryski's education and political activity. Polish-AngloSaxon Studies 1: 33-67.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1986. Czekając na rok 2232. Nurt 1: 28.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1986. Cudowna podróż Clade McKay'a. Nurt 10: 22-23.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1986. How to know' czy 'How to be'. Nurt 10: 30.
Export: Tagged XML BibTex