Export (98) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Lipoński  [Clear All Filters]
A
Lipoński W. 1990. Anti-American propaganda in Poland from 1948 to 1954: A story of an ideologocal failure. American Studies International 28(2): 80-91.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1988. Amerykanie wobec Powstania Listopadowego. Nurt 12: 28-29.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1980. Audiowizualne zajęcia z wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego w toku studiów anglistycznych.” In: Magnuszewska, X. (ed.)  Kulturoznawstwo w nauczaniu języków obcych. Zielona Góra: WSP, 93-123.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1977. Amerykańskie kawały o Polakach. Kierunki 17: 8-9.
Export: Tagged XML BibTex
B
Lipoński W. 2011. British Patterns in Polish Agriculture of the Early 19th Century. Polish-AngloSaxon Studies 14-15: 49-78.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2011. Brytyjskie koneksje cudzoziemców związanych z Lesznem. Rocznik Leszczyński 11: 35-45.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2008. British Patterns in the Development of Polish Sport in the 19th Century. International Journal of Eastern Sports & Physical Education 6(1): 1-13.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1997. Before Pretanike: Some remarks on the most ancient geographical denominations associated with the British Isles. Acta Universitatis Nicolai Copernici: English Studies 7: 97-109.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1994. British and American graves in Poland. Polish-AngloSaxon Studies 5: 89-93.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1988. Breaking the ice: The preparatory period of the Seoul Olympics 1981-1988 in the Polish mass media. Korea and World Affairs: A Quarterly Review 12(3): 529-547.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1978. Brytania w Polsce.” In:   Sąsiedzi i inni. Warszawa: Czytelnik, 149-165.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1977. Brytaniczny handel i parne machiny. Kultura 30, 31, 32: 11.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1975. Brytania w Polsce. Kultura 23: 3-5.
Export: Tagged XML BibTex
C
Lipoński W. 1996. Celtycka geneza brytyjskiego fair play.” In: Żukowska, Z. (ed.)  Fair Play - Sport - Edukacja. Warszawa: PUBLISHER, 61-75.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1988. Can we respect one another? - Poland and Korea: before and after the 1988 Olympics. Korea and World Affairs 12(2): 322-346.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1988. Creative writing. Nurt 4: 26-27.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1986. Czekając na rok 2232. Nurt 1: 28.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1986. Cudowna podróż Clade McKay'a. Nurt 10: 22-23.
Export: Tagged XML BibTex
D
Lipoński W. 2011. Dzieje kultury brytyjskiej, wydanie III. PWN: PWN. Pp. 836.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2005. Dzieje kultury brytyjskiej, III nakład. Warszawa: PWN. Pp. 832.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2003. Dzieje kultury brytyjskiej. Warszawa: PWN. Pp. 831.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2001. Dlaczego wiek XX nie był wiekiem brytyjskim. Głos w dyskusji redakcyjnej pod kierunkiem Krzysztofa Michałka. Dzieje Najnowsze 33(1): 5-29.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1999. Dwie historie Europy - czyli upór podwójnie przeorany. Dzieje Najnowsze 31(1): 3-17.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1997. Dzieje sportu polskiego. Poznań: Podsiedlik-Raniowski i Ska. Pp. 66.
Export: Tagged XML BibTex
E
Lipoński W, Sawala K. (eds.) 2008. Encyklopedia sportów świata. (16 volumes) Warszawa: Agora. Pp. 4096.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W, Sawala K. (eds.) 2006. Encyklopedia sportów świata. (2nd edition) Poznań: Oficyna Wydawnicza Atena. Pp. 596.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W, Sawala K. (eds.) 2001. Encyklopedia sportów świata. Poznań: Oficyna Wydawnicza Atena. Pp. 596.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2001. Encyklopedia sportów świata. Poznań: Oficyna Wydawnicza Atena. Pp. 595.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1975. Echoes of Britain. Polish Perspectives 10: 30-40.
Export: Tagged XML BibTex
F
Lipoński W. 2010. From Filotimi to Fair Play an Sportsmanship: Some Remarks on the History of Sports Ethics.” In: Żukowska, Zofia; Zukowski, Ryszard (eds.)  Fair Play and Olympism. Opportunity of Utopia. Warszawa: Polish Olympic Committee, 14-31.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1998. From {ga} to Heptarchy: Remarks on the origins of Anglo-Saxon kingdoms.” In: Puppel, S. (ed.)  Scripta Manent. Poznań: Motivex, 297-311.
Export: Tagged XML BibTex
H
Lipoński W. 2012. Historia Sportu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Pp. 752.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1986. How to know' czy 'How to be'. Nurt 10: 30.
Export: Tagged XML BibTex
I
Lipoński W. 1999. I am the strength of art: A poet in archaic Celtic society.” In: Świdziński, J.; Fabiszak, J. (eds.)  Studia nad literaturami europejskimi. Księga poświęcona pamięci Profesora dr hab. Henryka Zbierskiego. Studies in European literatures. Essays in memory of Professor Henryk Zbierski. Poznań: Motivex, 127-138.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1983. Imperium Linguae Anglorum. Nurt 10:
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1977. Iliada Wielkich Równin. Nurt 8: 6-10.
Export: Tagged XML BibTex
K
Lipoński W. 2010. Kazimierz Wierzyński and His Poetry of Physical and National Restoration through Sport.” In: Daniel, Laurent (ed.)  L’Art et le sport, Actes du XIIe Colloque International du Comité Européen pour l’Histoire des Sports. Biarritz: Atlantica, 485-492.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1988. Król Artur a dyktatura bardów. Nurt 5: 28-29.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1986. Kwestia kontynuacji cywilizacji łacinskiej w kulturze staroangielskiej. Sprawozdania PTPN 68-73.
Export: Tagged XML BibTex
L
Lipoński W. 2015. Landmarks in British History and Culture. A Monograph of Selected Issues. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. Pp. 424.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2009. Le symbolisme humaniste d’Olympie: un message de l’Antiquite aux temps modernes.” In: Georgiadis, Konstantinos (ed.)  Académie Internationale Olympique Actes de 48ème Session Internationale pour Jeunes Participants, 11-25 Juin 2008. Olomouc: Inter-Disciplinary Press, 84-95.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2005. L'Encyclopedie des sports. Plus de 3000 sports et jeux du monde entier. Paris: UNESCO - Gruend. Pp. 600.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W, Sawala K. (eds.) 2005. Les Encyclopedie des sports. Paris: Gründ. Pp. 560.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1996. Lew obłaskawiony (problemy monarchii brytyjskiej). Wiadomości Kulturalne 12: 1-4.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1986. Literary encyclopedia to be issued in Poland. American Studies International Newsletter June: 4.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1975. Literatura sportowa. Adnotowany wybór książek. Poznań: Miejska Biblioteka im. E. Raczyńskiego. Pp. 8.
Export: Tagged XML BibTex
M
Lipoński W. 2008. Mocowanie duszy z ciałem. O humanistyczny wymiar sportu. Ethos 2-3: 221-237.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1998. Media a zaniedbania wychowania fizycznego i olimpijskiego.” In: Strykowski, W. (ed.)  Media a edukacja. Poznań: Wydawnictwo eMPi2 Mariana Pietraszewskiego, 153-161.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1986. Magna Charta Libertatum. Nurt 4: 29.
Export: Tagged XML BibTex
N
Lipoński W. 2001. Narodziny cywilizacji Wysp Brytyjskich. (wyd. 3 poprawione) Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. Pp. 650.
Export: Tagged XML BibTex