Export (98) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Lipoński  [Clear All Filters]
L
Lipoński W. 2015. Landmarks in British History and Culture. A Monograph of Selected Issues. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. Pp. 424.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2013. Role of sport in European history and culture. Studies in Sport Humanities 14: 6-16.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2012. Historia Sportu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Pp. 752.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2011. British Patterns in Polish Agriculture of the Early 19th Century. Polish-AngloSaxon Studies 14-15: 49-78.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2011. Brytyjskie koneksje cudzoziemców związanych z Lesznem. Rocznik Leszczyński 11: 35-45.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2011. Dzieje kultury brytyjskiej, wydanie III. PWN: PWN. Pp. 836.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2010. Kazimierz Wierzyński and His Poetry of Physical and National Restoration through Sport.” In: Daniel, Laurent (ed.)  L’Art et le sport, Actes du XIIe Colloque International du Comité Européen pour l’Histoire des Sports. Biarritz: Atlantica, 485-492.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2010. Rola sportów i gier tradycyjnych w epoce globalizacji.” In: Dziubiński, Zbigniew (ed.)  Kultura fizyczna a globalizacja. Warszawa: SALOS RP - AWF, 115-125.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2010. Sport: From Profound Religious Expression to Secular Ritual. Stadion. Internationale Zeitschrift für Geschichte des Sport 35: 67-86.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2010. From Filotimi to Fair Play an Sportsmanship: Some Remarks on the History of Sports Ethics.” In: Żukowska, Zofia; Zukowski, Ryszard (eds.)  Fair Play and Olympism. Opportunity of Utopia. Warszawa: Polish Olympic Committee, 14-31.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. (ed.) 2009. Sports Language and Linguistics. Special issue of Studies in Physical Culture and Tourism. Paris/Poznań : UNESCO - University School of Physical Education.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2009. ‘Hey Ref! Go Milk the Canaries’: On the Distinctiveness of the Language of Sport.” In: Lipoński, W. (ed.)  Sports Language and Linguistics. Special issue of Studies in Physical Culture and Tourism. Paris/Poznań : UNESCO - University School of Physical Education, 19-36.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2009. Zapomniany Wielkopolanin - Ksiądz Jan Piotrowski, sekretarz kancelarii królewskiej, Pasek XVI wieku. Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej 29: 141-170.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2009. The Humanistic Symbolism of Olympia: A Message from Antiquity for Modern Times.” In: Georgiadis, Konstantinos (ed.)  International Olympic Academy, Proceedings [of the] 48th International Session for Young Participants, 11-25 June 2008. Ancient Olympia: International Olympic Academy , 81-92.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2009. Le symbolisme humaniste d’Olympie: un message de l’Antiquite aux temps modernes.” In: Georgiadis, Konstantinos (ed.)  Académie Internationale Olympique Actes de 48ème Session Internationale pour Jeunes Participants, 11-25 Juin 2008. Olomouc: Inter-Disciplinary Press, 84-95.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2009. O ανθροπιτικός συμβλικός της Ολυμιας: Ενα μήνυμα από την αρχαιότητα στη συγχρουη εποχή.” In: Georgiadis, Konstantinos (ed.)  Διεθνης Ουμπιακη Ακαδεμια, Πρακτικα, 48η Διεθνης Συνοδος, 11-25 Ιουνιου. Ancient Olympia: International Olympic Academy, 85-96.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2008. Prawda historyczna a jej zniekształcenia i zafałszowania w badaniach dziejów sportu.” In: Nowak, Leonard (ed.)  Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. Gorzów Wlkp.: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF, 29-52.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2008. British Patterns in the Development of Polish Sport in the 19th Century. International Journal of Eastern Sports & Physical Education 6(1): 1-13.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2008. Polish Historic and Traditional Sports: Historic Background of Polish National Heritage in Traditional Sports and Games.” In: Gieß-Stüber, P.; Blecking, D. (eds.)  Sport - Integration - Europe: Widening Horizons in Intercultural Education. Baltmannsweiler: Schneider Verlag, 153-164.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2008. Poles in the Olympic Art Competitions 1928-1956.” In: Wacker, C.; Marxen, R. (eds.)  Olympia – Ideal und Wirklichkeit. Festschrift für Norbert Müller zum 60. Gerburtstag . Münster: LIT Verlag, 222-241.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2008. Mocowanie duszy z ciałem. O humanistyczny wymiar sportu. Ethos 2-3: 221-237.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W, Sawala K. (eds.) 2008. Encyklopedia sportów świata. (16 volumes) Warszawa: Agora. Pp. 4096.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2007. Traders and Steam Engines: Polish-British Economic Relations in the Early 19th century. Polish-AngloSaxon Studies 12-13: 7-33.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2006. Traditional Games and Sports in Poland. Polish Historic and Traditional Sports: Their Past, Process of Destruction, the Present Plight and Attempts in Reconstruction.” In: Lavega, P. (ed.)  Juegos tradicionales y sociedad en Europa. Barcelona: Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales, 189-202.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W, Sawala K. (eds.) 2006. Encyklopedia sportów świata. (2nd edition) Poznań: Oficyna Wydawnicza Atena. Pp. 596.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2006. Scope and Gleeman on the Vistula River and in the Old English Hall.” In: Pestka, Dariusz; Sobieraj, Grzegorz (eds.)  Enjoying the Spectacle: Word, Image, Gesture, Essays in honour of Professor Marta Wiszniowska. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 195-206.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2005. Powrót do Edenu. Ozon 34: 60-62.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2005. L'Encyclopedie des sports. Plus de 3000 sports et jeux du monde entier. Paris: UNESCO - Gruend. Pp. 600.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2005. Dzieje kultury brytyjskiej, III nakład. Warszawa: PWN. Pp. 832.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2005. The Bonds of Hellenic Tradition in Sport, Philosophy, Literature and Art.” In: Jerzy Kosiewicz (ed.)  Sport, Culture and Society. In Honour of Professor Zbigniew Krawczyk. Warsaw: The Józef Piłsudski Academy of Physical Education, 285-303.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W, Sawala K. (eds.) 2005. Les Encyclopedie des sports. Paris: Gründ. Pp. 560.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2004. Sport: History, tradition and nation.” In: Leese, P. (ed.)  Between two cultures: Poland and Britain. Poznań: The British Council, 217-232.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2004. Rochwist i palant. Studium etnologiczne dawnych polskich sportów i gier ruchowych na tle tradycji europejskiej. Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Pp. 288.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2003. World sports encyclopedia. Poznań: Oficyna Wydawnicza Atena. Pp. 650.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2003. Dzieje kultury brytyjskiej. Warszawa: PWN. Pp. 831.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2002. Stan polskiej wiedzy antropologicznej o zabawie w zderzeniu z jej anglosaskimi ujęciami teoretycznymi.” In: Dziubiński, Z. (ed.)  Antropologia sportu. Warszawa: PUBLISHER, 221-245.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W, Sawala K. (eds.) 2001. Encyklopedia sportów świata. Poznań: Oficyna Wydawnicza Atena. Pp. 596.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2001. Dlaczego wiek XX nie był wiekiem brytyjskim. Głos w dyskusji redakcyjnej pod kierunkiem Krzysztofa Michałka. Dzieje Najnowsze 33(1): 5-29.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2001. Narodziny cywilizacji Wysp Brytyjskich. (wyd. 3 poprawione) Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. Pp. 650.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2001. Encyklopedia sportów świata. Poznań: Oficyna Wydawnicza Atena. Pp. 595.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2000. Two histories of Europe, or Fallow Land Doubly Ploughed. Polish-AngloSaxon Studies 8(9): 227-245.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2000. Polacy na olimpiadach . Poznań: Podsiedlik-Raniowski i Ska. Pp. 128.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1999. I am the strength of art: A poet in archaic Celtic society.” In: Świdziński, J.; Fabiszak, J. (eds.)  Studia nad literaturami europejskimi. Księga poświęcona pamięci Profesora dr hab. Henryka Zbierskiego. Studies in European literatures. Essays in memory of Professor Henryk Zbierski. Poznań: Motivex, 127-138.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1999. Dwie historie Europy - czyli upór podwójnie przeorany. Dzieje Najnowsze 31(1): 3-17.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1998. Media a zaniedbania wychowania fizycznego i olimpijskiego.” In: Strykowski, W. (ed.)  Media a edukacja. Poznań: Wydawnictwo eMPi2 Mariana Pietraszewskiego, 153-161.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1998. From {ga} to Heptarchy: Remarks on the origins of Anglo-Saxon kingdoms.” In: Puppel, S. (ed.)  Scripta Manent. Poznań: Motivex, 297-311.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1997. Before Pretanike: Some remarks on the most ancient geographical denominations associated with the British Isles. Acta Universitatis Nicolai Copernici: English Studies 7: 97-109.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1997. Western teachers and East-European students: An essay on the history and present plight of British and American studies in Poland. Polish-AngloSaxon Studies 6(7): 5-56.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1997. Dzieje sportu polskiego. Poznań: Podsiedlik-Raniowski i Ska. Pp. 66.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1996. Celtycka geneza brytyjskiego fair play.” In: Żukowska, Z. (ed.)  Fair Play - Sport - Edukacja. Warszawa: PUBLISHER, 61-75.
Export: Tagged XML BibTex