Export (98) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Lipoński?sort=title  [Clear All Filters]
Article in Journal
Lipoński W. 1993. The Celtic origins of fair play. Gaelic Athletic Association Coaching News 3(1): 3-5.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1991. The influence of Britain on Prince Adam Czartoryski's education and political activity. Part two. Polish-AngloSaxon Studies 2: 31-68.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1990. Anti-American propaganda in Poland from 1948 to 1954: A story of an ideologocal failure. American Studies International 28(2): 80-91.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1988. Amerykanie wobec Powstania Listopadowego. Nurt 12: 28-29.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1988. Breaking the ice: The preparatory period of the Seoul Olympics 1981-1988 in the Polish mass media. Korea and World Affairs: A Quarterly Review 12(3): 529-547.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1988. Can we respect one another? - Poland and Korea: before and after the 1988 Olympics. Korea and World Affairs 12(2): 322-346.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1988. Creative writing. Nurt 4: 26-27.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1988. Król Artur a dyktatura bardów. Nurt 5: 28-29.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1988. Wizja w angielskiej kaplicy. Nurt 9: 2-3.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1987. The influence of Britain on Prince Adam George Czartoryski's education and political activity. Polish-AngloSaxon Studies 1: 33-67.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1986. Czekając na rok 2232. Nurt 1: 28.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1986. Cudowna podróż Clade McKay'a. Nurt 10: 22-23.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1986. How to know' czy 'How to be'. Nurt 10: 30.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1986. Kwestia kontynuacji cywilizacji łacinskiej w kulturze staroangielskiej. Sprawozdania PTPN 68-73.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1986. Literary encyclopedia to be issued in Poland. American Studies International Newsletter June: 4.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1986. Magna Charta Libertatum. Nurt 4: 29.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1986. Polowanie z okien teatru. Nurt 11: 36-37.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1986. Przewodnik po literaturach angielskiego obszaru językowego. Nurt 3: 28-29.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1986. Skomputeryzować filologię. Nurt 8: 24-26.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1986. Video w USA. Nurt 12: 31-32.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1983. Imperium Linguae Anglorum. Nurt 10:
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1977. Amerykańskie kawały o Polakach. Kierunki 17: 8-9.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1977. Brytaniczny handel i parne machiny. Kultura 30, 31, 32: 11.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1977. Iliada Wielkich Równin. Nurt 8: 6-10.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1977. Ostatnia strzała. Nurt 10: 14-18.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1977. Pierwszy Amerykanin. Nurt 3: 11-15.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1977. Światowy Zjazd Anglistów w Poznaniu. Nurt 8: 12.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1977. Tomahawki i Konstytucja. Nurt 6: 8-10.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1975. Brytania w Polsce. Kultura 23: 3-5.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1975. Echoes of Britain. Polish Perspectives 10: 30-40.
Export: Tagged XML BibTex
Book
Lipoński W. 2015. Landmarks in British History and Culture. A Monograph of Selected Issues. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. Pp. 424.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2012. Historia Sportu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Pp. 752.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2011. Dzieje kultury brytyjskiej, wydanie III. PWN: PWN. Pp. 836.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2005. Dzieje kultury brytyjskiej, III nakład. Warszawa: PWN. Pp. 832.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2005. L'Encyclopedie des sports. Plus de 3000 sports et jeux du monde entier. Paris: UNESCO - Gruend. Pp. 600.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2004. Rochwist i palant. Studium etnologiczne dawnych polskich sportów i gier ruchowych na tle tradycji europejskiej. Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Pp. 288.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2003. Dzieje kultury brytyjskiej. Warszawa: PWN. Pp. 831.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2003. World sports encyclopedia. Poznań: Oficyna Wydawnicza Atena. Pp. 650.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2001. Encyklopedia sportów świata. Poznań: Oficyna Wydawnicza Atena. Pp. 595.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2001. Narodziny cywilizacji Wysp Brytyjskich. (wyd. 3 poprawione) Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. Pp. 650.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2000. Polacy na olimpiadach . Poznań: Podsiedlik-Raniowski i Ska. Pp. 128.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1997. Dzieje sportu polskiego. Poznań: Podsiedlik-Raniowski i Ska. Pp. 66.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1996. Narodziny cywilizacji Wysp Brytyjskich. (wyd. 2 poszerzone i poprawione) Poznań: Bene Nati. Pp. 632.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1996. Od Aten do Atlanty. Minihistoria nowożytnych igrzysk olimpijskich. Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe - Atena. Pp. 79.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1995. Narodziny cywilizacji Wysp Brytyjskich. Poznań: SAWW. Pp. 581.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1978. Polska a Brytania 1801-1830. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Pp. 194.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1975. Literatura sportowa. Adnotowany wybór książek. Poznań: Miejska Biblioteka im. E. Raczyńskiego. Pp. 8.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1974. Sport-Literatura-Sztuka. Warszawa: Sport i Turystyka. Pp. 336.
Export: Tagged XML BibTex