Export (98) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Lipoński?sort=title  [Clear All Filters]
Article in Journal
Lipoński W. 1986. Kwestia kontynuacji cywilizacji łacinskiej w kulturze staroangielskiej. Sprawozdania PTPN 68-73.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1986. Literary encyclopedia to be issued in Poland. American Studies International Newsletter June: 4.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1986. Magna Charta Libertatum. Nurt 4: 29.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1986. Polowanie z okien teatru. Nurt 11: 36-37.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1986. Przewodnik po literaturach angielskiego obszaru językowego. Nurt 3: 28-29.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1986. Skomputeryzować filologię. Nurt 8: 24-26.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1986. Video w USA. Nurt 12: 31-32.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1983. Imperium Linguae Anglorum. Nurt 10:
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1977. Amerykańskie kawały o Polakach. Kierunki 17: 8-9.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1977. Brytaniczny handel i parne machiny. Kultura 30, 31, 32: 11.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1977. Iliada Wielkich Równin. Nurt 8: 6-10.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1977. Ostatnia strzała. Nurt 10: 14-18.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1977. Pierwszy Amerykanin. Nurt 3: 11-15.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1977. Światowy Zjazd Anglistów w Poznaniu. Nurt 8: 12.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1977. Tomahawki i Konstytucja. Nurt 6: 8-10.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1975. Brytania w Polsce. Kultura 23: 3-5.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1975. Echoes of Britain. Polish Perspectives 10: 30-40.
Export: Tagged XML BibTex
Chapter in Collection
Lipoński W. 2010. From Filotimi to Fair Play an Sportsmanship: Some Remarks on the History of Sports Ethics.” In: Żukowska, Zofia; Zukowski, Ryszard (eds.)  Fair Play and Olympism. Opportunity of Utopia. Warszawa: Polish Olympic Committee, 14-31.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2010. Kazimierz Wierzyński and His Poetry of Physical and National Restoration through Sport.” In: Daniel, Laurent (ed.)  L’Art et le sport, Actes du XIIe Colloque International du Comité Européen pour l’Histoire des Sports. Biarritz: Atlantica, 485-492.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2010. Rola sportów i gier tradycyjnych w epoce globalizacji.” In: Dziubiński, Zbigniew (ed.)  Kultura fizyczna a globalizacja. Warszawa: SALOS RP - AWF, 115-125.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2009. Le symbolisme humaniste d’Olympie: un message de l’Antiquite aux temps modernes.” In: Georgiadis, Konstantinos (ed.)  Académie Internationale Olympique Actes de 48ème Session Internationale pour Jeunes Participants, 11-25 Juin 2008. Olomouc: Inter-Disciplinary Press, 84-95.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2009. O ανθροπιτικός συμβλικός της Ολυμιας: Ενα μήνυμα από την αρχαιότητα στη συγχρουη εποχή.” In: Georgiadis, Konstantinos (ed.)  Διεθνης Ουμπιακη Ακαδεμια, Πρακτικα, 48η Διεθνης Συνοδος, 11-25 Ιουνιου. Ancient Olympia: International Olympic Academy, 85-96.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2009. The Humanistic Symbolism of Olympia: A Message from Antiquity for Modern Times.” In: Georgiadis, Konstantinos (ed.)  International Olympic Academy, Proceedings [of the] 48th International Session for Young Participants, 11-25 June 2008. Ancient Olympia: International Olympic Academy , 81-92.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2009. ‘Hey Ref! Go Milk the Canaries’: On the Distinctiveness of the Language of Sport.” In: Lipoński, W. (ed.)  Sports Language and Linguistics. Special issue of Studies in Physical Culture and Tourism. Paris/Poznań : UNESCO - University School of Physical Education, 19-36.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2008. Prawda historyczna a jej zniekształcenia i zafałszowania w badaniach dziejów sportu.” In: Nowak, Leonard (ed.)  Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. Gorzów Wlkp.: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF, 29-52.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2008. Polish Historic and Traditional Sports: Historic Background of Polish National Heritage in Traditional Sports and Games.” In: Gieß-Stüber, P.; Blecking, D. (eds.)  Sport - Integration - Europe: Widening Horizons in Intercultural Education. Baltmannsweiler: Schneider Verlag, 153-164.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2008. Poles in the Olympic Art Competitions 1928-1956.” In: Wacker, C.; Marxen, R. (eds.)  Olympia – Ideal und Wirklichkeit. Festschrift für Norbert Müller zum 60. Gerburtstag . Münster: LIT Verlag, 222-241.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2006. Scope and Gleeman on the Vistula River and in the Old English Hall.” In: Pestka, Dariusz; Sobieraj, Grzegorz (eds.)  Enjoying the Spectacle: Word, Image, Gesture, Essays in honour of Professor Marta Wiszniowska. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 195-206.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2006. Traditional Games and Sports in Poland. Polish Historic and Traditional Sports: Their Past, Process of Destruction, the Present Plight and Attempts in Reconstruction.” In: Lavega, P. (ed.)  Juegos tradicionales y sociedad en Europa. Barcelona: Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales, 189-202.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2005. The Bonds of Hellenic Tradition in Sport, Philosophy, Literature and Art.” In: Jerzy Kosiewicz (ed.)  Sport, Culture and Society. In Honour of Professor Zbigniew Krawczyk. Warsaw: The Józef Piłsudski Academy of Physical Education, 285-303.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2004. Sport: History, tradition and nation.” In: Leese, P. (ed.)  Between two cultures: Poland and Britain. Poznań: The British Council, 217-232.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2002. Stan polskiej wiedzy antropologicznej o zabawie w zderzeniu z jej anglosaskimi ujęciami teoretycznymi.” In: Dziubiński, Z. (ed.)  Antropologia sportu. Warszawa: PUBLISHER, 221-245.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1999. I am the strength of art: A poet in archaic Celtic society.” In: Świdziński, J.; Fabiszak, J. (eds.)  Studia nad literaturami europejskimi. Księga poświęcona pamięci Profesora dr hab. Henryka Zbierskiego. Studies in European literatures. Essays in memory of Professor Henryk Zbierski. Poznań: Motivex, 127-138.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1998. From {ga} to Heptarchy: Remarks on the origins of Anglo-Saxon kingdoms.” In: Puppel, S. (ed.)  Scripta Manent. Poznań: Motivex, 297-311.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1998. Media a zaniedbania wychowania fizycznego i olimpijskiego.” In: Strykowski, W. (ed.)  Media a edukacja. Poznań: Wydawnictwo eMPi2 Mariana Pietraszewskiego, 153-161.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1996. Celtycka geneza brytyjskiego fair play.” In: Żukowska, Z. (ed.)  Fair Play - Sport - Edukacja. Warszawa: PUBLISHER, 61-75.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1994. The Celtic roots of the concept of fair play.” In: Zabłocki, W. (ed.)  Almanack 1994. Warszawa: Polish Olympic Committee, 111-119.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1990. Psychologiczne bariery w uprawianiu sportu rekreacyjnego.” In:   Psychologiczne i społeczne uwarunkowania rekreacyjnej działalności sportowej. Monografie AWF w Poznaniu. PLACE PUBLISHED: PUBLISHER, 67-97.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1990. The 1988 Olympics as catalyst for changes in the attitude of Polish society toward the Republic of Korea.” In: Koh, B.I. (ed.)  Toward one world beyond all barriers. Seoul: Poong Nam, 249-310.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1988. Olympic universalism vs. olympic pluralism. Problems of eurocentrism.” In: Kang, Sh.P. et al. (eds.)  The Olympics and East/West and South/North cultural exchange. Seoul: Hunyang University, 513-528.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1988. Seoul Asian Games of 1986 and the Olympics 1988 in Polish mass media.” In:   New horizons of human movement. Sports, sociology, philosophy and history. Seoul: PUBLISHER, 174.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1980. Audiowizualne zajęcia z wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego w toku studiów anglistycznych.” In: Magnuszewska, X. (ed.)  Kulturoznawstwo w nauczaniu języków obcych. Zielona Góra: WSP, 93-123.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1978. Brytania w Polsce.” In:   Sąsiedzi i inni. Warszawa: Czytelnik, 149-165.
Export: Tagged XML BibTex
Collection
Lipoński W. (ed.) 2009. Sports Language and Linguistics. Special issue of Studies in Physical Culture and Tourism. Paris/Poznań : UNESCO - University School of Physical Education.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W, Sawala K. (eds.) 2008. Encyklopedia sportów świata. (16 volumes) Warszawa: Agora. Pp. 4096.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W, Sawala K. (eds.) 2006. Encyklopedia sportów świata. (2nd edition) Poznań: Oficyna Wydawnicza Atena. Pp. 596.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W, Sawala K. (eds.) 2005. Les Encyclopedie des sports. Paris: Gründ. Pp. 560.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W, Sawala K. (eds.) 2001. Encyklopedia sportów świata. Poznań: Oficyna Wydawnicza Atena. Pp. 596.
Export: Tagged XML BibTex