Export (98) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Lipoński?sort=title  [Clear All Filters]
Lipoński W. 2009. ‘Hey Ref! Go Milk the Canaries’: On the Distinctiveness of the Language of Sport.” In: Lipoński, W. (ed.)  Sports Language and Linguistics. Special issue of Studies in Physical Culture and Tourism. Paris/Poznań : UNESCO - University School of Physical Education, 19-36.
Export: Tagged XML BibTex
Z
Lipoński W. 2009. Zapomniany Wielkopolanin - Ksiądz Jan Piotrowski, sekretarz kancelarii królewskiej, Pasek XVI wieku. Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej 29: 141-170.
Export: Tagged XML BibTex
W
Lipoński W. 2003. World sports encyclopedia. Poznań: Oficyna Wydawnicza Atena. Pp. 650.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1997. Western teachers and East-European students: An essay on the history and present plight of British and American studies in Poland. Polish-AngloSaxon Studies 6(7): 5-56.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1988. Wizja w angielskiej kaplicy. Nurt 9: 2-3.
Export: Tagged XML BibTex
V
Lipoński W. 1986. Video w USA. Nurt 12: 31-32.
Export: Tagged XML BibTex
T
Lipoński W. 2009. The Humanistic Symbolism of Olympia: A Message from Antiquity for Modern Times.” In: Georgiadis, Konstantinos (ed.)  International Olympic Academy, Proceedings [of the] 48th International Session for Young Participants, 11-25 June 2008. Ancient Olympia: International Olympic Academy , 81-92.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2007. Traders and Steam Engines: Polish-British Economic Relations in the Early 19th century. Polish-AngloSaxon Studies 12-13: 7-33.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2006. Traditional Games and Sports in Poland. Polish Historic and Traditional Sports: Their Past, Process of Destruction, the Present Plight and Attempts in Reconstruction.” In: Lavega, P. (ed.)  Juegos tradicionales y sociedad en Europa. Barcelona: Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales, 189-202.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2005. The Bonds of Hellenic Tradition in Sport, Philosophy, Literature and Art.” In: Jerzy Kosiewicz (ed.)  Sport, Culture and Society. In Honour of Professor Zbigniew Krawczyk. Warsaw: The Józef Piłsudski Academy of Physical Education, 285-303.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2000. Two histories of Europe, or Fallow Land Doubly Ploughed. Polish-AngloSaxon Studies 8(9): 227-245.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1994. The Celtic roots of the concept of fair play.” In: Zabłocki, W. (ed.)  Almanack 1994. Warszawa: Polish Olympic Committee, 111-119.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1994. The incredible lure of the prairie: Henryk Sienkiewicz's journalistic and literary impressions of the Great Plains, 1876-1878. Polish-AngloSaxon Studies 5: 93-99.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1993. The Celtic origins of fair play. Gaelic Athletic Association Coaching News 3(1): 3-5.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1991. The influence of Britain on Prince Adam Czartoryski's education and political activity. Part two. Polish-AngloSaxon Studies 2: 31-68.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1990. The 1988 Olympics as catalyst for changes in the attitude of Polish society toward the Republic of Korea.” In: Koh, B.I. (ed.)  Toward one world beyond all barriers. Seoul: Poong Nam, 249-310.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1987. The influence of Britain on Prince Adam George Czartoryski's education and political activity. Polish-AngloSaxon Studies 1: 33-67.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1977. Tomahawki i Konstytucja. Nurt 6: 8-10.
Export: Tagged XML BibTex
S
Lipoński W. 2010. Sport: From Profound Religious Expression to Secular Ritual. Stadion. Internationale Zeitschrift für Geschichte des Sport 35: 67-86.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. (ed.) 2009. Sports Language and Linguistics. Special issue of Studies in Physical Culture and Tourism. Paris/Poznań : UNESCO - University School of Physical Education.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2006. Scope and Gleeman on the Vistula River and in the Old English Hall.” In: Pestka, Dariusz; Sobieraj, Grzegorz (eds.)  Enjoying the Spectacle: Word, Image, Gesture, Essays in honour of Professor Marta Wiszniowska. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 195-206.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2004. Sport: History, tradition and nation.” In: Leese, P. (ed.)  Between two cultures: Poland and Britain. Poznań: The British Council, 217-232.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2002. Stan polskiej wiedzy antropologicznej o zabawie w zderzeniu z jej anglosaskimi ujęciami teoretycznymi.” In: Dziubiński, Z. (ed.)  Antropologia sportu. Warszawa: PUBLISHER, 221-245.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1996. Still an unknown European tradition: Polish sport in the European cultural heritage. The International Journal of the History of Sport 13-2: 1-41.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1988. Seoul Asian Games of 1986 and the Olympics 1988 in Polish mass media.” In:   New horizons of human movement. Sports, sociology, philosophy and history. Seoul: PUBLISHER, 174.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1986. Skomputeryzować filologię. Nurt 8: 24-26.
Export: Tagged XML BibTex
Ś
Lipoński W. 1977. Światowy Zjazd Anglistów w Poznaniu. Nurt 8: 12.
Export: Tagged XML BibTex
S
Lipoński W. 1974. Sport-Literatura-Sztuka. Warszawa: Sport i Turystyka. Pp. 336.
Export: Tagged XML BibTex
R
Lipoński W. 2013. Role of sport in European history and culture. Studies in Sport Humanities 14: 6-16.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2010. Rola sportów i gier tradycyjnych w epoce globalizacji.” In: Dziubiński, Zbigniew (ed.)  Kultura fizyczna a globalizacja. Warszawa: SALOS RP - AWF, 115-125.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2004. Rochwist i palant. Studium etnologiczne dawnych polskich sportów i gier ruchowych na tle tradycji europejskiej. Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Pp. 288.
Export: Tagged XML BibTex
P
Lipoński W. 2008. Prawda historyczna a jej zniekształcenia i zafałszowania w badaniach dziejów sportu.” In: Nowak, Leonard (ed.)  Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. Gorzów Wlkp.: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF, 29-52.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2008. Polish Historic and Traditional Sports: Historic Background of Polish National Heritage in Traditional Sports and Games.” In: Gieß-Stüber, P.; Blecking, D. (eds.)  Sport - Integration - Europe: Widening Horizons in Intercultural Education. Baltmannsweiler: Schneider Verlag, 153-164.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2008. Poles in the Olympic Art Competitions 1928-1956.” In: Wacker, C.; Marxen, R. (eds.)  Olympia – Ideal und Wirklichkeit. Festschrift für Norbert Müller zum 60. Gerburtstag . Münster: LIT Verlag, 222-241.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2005. Powrót do Edenu. Ozon 34: 60-62.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 2000. Polacy na olimpiadach . Poznań: Podsiedlik-Raniowski i Ska. Pp. 128.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1994. Polish-British cultural relations in the eyes of a cultural historian. Polish-AngloSaxon Studies 5: 83-89.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1990. Psychologiczne bariery w uprawianiu sportu rekreacyjnego.” In:   Psychologiczne i społeczne uwarunkowania rekreacyjnej działalności sportowej. Monografie AWF w Poznaniu. PLACE PUBLISHED: PUBLISHER, 67-97.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1986. Polowanie z okien teatru. Nurt 11: 36-37.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1986. Przewodnik po literaturach angielskiego obszaru językowego. Nurt 3: 28-29.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1978. Polska a Brytania 1801-1830. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Pp. 194.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1977. Pierwszy Amerykanin. Nurt 3: 11-15.
Export: Tagged XML BibTex
O
Lipoński W. 2009. O ανθροπιτικός συμβλικός της Ολυμιας: Ενα μήνυμα από την αρχαιότητα στη συγχρουη εποχή.” In: Georgiadis, Konstantinos (ed.)  Διεθνης Ουμπιακη Ακαδεμια, Πρακτικα, 48η Διεθνης Συνοδος, 11-25 Ιουνιου. Ancient Olympia: International Olympic Academy, 85-96.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1996. Od Aten do Atlanty. Minihistoria nowożytnych igrzysk olimpijskich. Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe - Atena. Pp. 79.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1988. Olympic universalism vs. olympic pluralism. Problems of eurocentrism.” In: Kang, Sh.P. et al. (eds.)  The Olympics and East/West and South/North cultural exchange. Seoul: Hunyang University, 513-528.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1977. Ostatnia strzała. Nurt 10: 14-18.
Export: Tagged XML BibTex
N
Lipoński W. 2001. Narodziny cywilizacji Wysp Brytyjskich. (wyd. 3 poprawione) Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. Pp. 650.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1996. Narodziny cywilizacji Wysp Brytyjskich. (wyd. 2 poszerzone i poprawione) Poznań: Bene Nati. Pp. 632.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1995. Narodziny cywilizacji Wysp Brytyjskich. Poznań: SAWW. Pp. 581.
Export: Tagged XML BibTex
M
Lipoński W. 2008. Mocowanie duszy z ciałem. O humanistyczny wymiar sportu. Ethos 2-3: 221-237.
Export: Tagged XML BibTex