Export (1) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Kułak  [Clear All Filters]
2016
Kułak K. 2016. Sprzeciw wobec nieheteronormatywności jako efekt esencjalistycznego myślenia. Spojrzenie językoznawcy..” In: Jedliński, Marek; Witczak, Krzysztof (eds.)  Ciała obce. Poznań: Oficyna Wydawnicza Epigram, 149-157.
Export: Tagged XML BibTex