Export (3) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Konat?sort=title  [Clear All Filters]
2012
Kokorniak I, Konat B. 2012. Agent or Experiencer? A search for the subject role in the mental verb myśleć 'think' in Polish.” In: Krzysztof Kosecki and Janusz Badio (eds.)  Cognitive Processes in Language. Frankfurt am Main: Peter Lang, 77-86.
Export: Tagged XML BibTex
Fabiszak_Małgorzata, Hebda A, Konat B. 2012. Dichotomy between private and public experience: The case of Polish wierzyć ‘believe'.” In: Hart, Christopher (ed.)  Online Proceedings of UK-CLA Meetings, 1 (1). Hertfordshire: The UK Cognitive Linguistics Association, 164-176.
URL: http://www.uk-cla.org.uk/proceedings/volume_1
Export: Tagged XML BibTex
2013
Fabiszak_Małgorzata, Konat B. 2013. Zastosowanie korpusów językowych w językoznawstwie kognitywnym.” In: Stalmaszczyk, Piotr (ed.)  Metodologie językoznawstwa. 1. Ewolucja języka. Ewolucja teorii językoznawczych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 131-142.
URL: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/index.php#/book:show,5016,metodologie_j%C4%99zykoznawstwa_1_ewolucja_j%C4%99zyka_ewolucja_teorii
Export: Tagged XML BibTex