Export (72) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Koch?sort=year  [Clear All Filters]
2016
Koch J, Paszkiet S. 2016. Krajobraz według Carpaccia. Warszawa: Wydawnictwo Marginesy. Pp. 74.
URL: http://www.marginesy.com.pl/autor/201
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2016. "sunę po przepaści Afryki / (jak kameleon po wargach mowy)": (portret Breytena Breytenbacha) - "I move over the abyss of Africa / (like a chameleon over the lips of language)": (a portrait of Breyten Breytenbach).” In: Marchewka, Anna (ed.)  Almanach / Almanac. Festiwal Miłosza / Miłosz Festival. Piesek przydrożny / Road-side Dog. Kraków: Fundacja Miasto Literatury, 28-30, 116-118.
URL: http://miloszfestival.pl/publikacje-festiwalowe/almanach-5-festiwalu-milosza/
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2016. "sunę po przepaści Afryki / (jak kameleon po wargach mowy)": (portret Breytena Breytenbacha).” In: Heydel, Magda (ed.)  Breyten Breytenbach, "Refren podróżny. Wiersze Wybrane". Kraków: Fundacja Miasto Literatury, 67-69.
URL: http://miloszfestival.pl/publikacje-festiwalowe/breyten-breytenbach-refren-podrozny-wiersze-wybrane/
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2016. Domowym sposobem albo południowoafrykańska "medycyna" XIX i XX wieku. Konflikt kultur medycznych białego człowieka (I).” In: Galant, Arleta; Zawiszewska, Agata (eds.)  Kobieta, literatura, medycyna. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 225-253.
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2016. Hettie Smit 1908-1973.” In: van Coller, H. P. (ed.)  Perspektief en Profiel: 'n Afrikaanse literatuurgeskiedenis. Deel 3. Pretoria: Van Schaik Uitgewers, 671-689.
URL: http://www.vanschaiknet.com/book/view/342
Export: Tagged XML BibTex
Koch J, Biedrzycki M, Godyń M, Heydel M, Hołobut A, Hunia J, Pokojska A. 2016. Refren podróżny. Wiersze wybrane. Kraków: Fundacja Miasto Literatury. Pp. 76.
URL: http://miloszfestival.pl/publikacje-festiwalowe/breyten-breytenbach-refren-podrozny-wiersze-wybrane/
Export: Tagged XML BibTex
2015
Koch J. 2015. 'Weet ík veel?!' Twaalf wenken uit de vertaalpraktijk. Filter. Tijdschrift over vertalen 22(2): 17–27.
URL: http://www.tijdschrift-filter.nl/jaargangen/2015/222/weet-%C3%ADk-veel!-17-27.aspx
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2015. A History of South African Literature: Afrikaans Literature. Part One: From the 17th to the 19th Century. Pretoria: Van Schaik Publishers. Pp. 360.
URL: http://www.vanschaiknet.com/book/view/344
Export: Tagged XML BibTex
Koch J, Sikora-Sabat A. 2015. Holandia w pryzmacie tradycji. Wprowadzenie.” In: Kargól, Marta (eds.)  Moda na tradycję. Znaczenie holenderskich strojów tradycyjnych w różnych kontekstach współczesnej kultury. Poznań: Zakład Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich Wydział Anglistyki UAM, 200.
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2015. Literatura i medycyna w Afryce Południowej. Morfinista, znachor, badacz czy piewca melancholii albo Eugène N. Marais o depresji hesperyjskiej i organicznej jedności termitiery.” In: Ganczar, Maciej; Wilczek, Piotr (eds.)  Literatura piękna i medycyna. Kraków: Homini, 183-203.
URL: http://tyniec.com.pl/product_info.php?products_id=988
Export: Tagged XML BibTex
Koch J, Sikora-Sabat A. (eds.) 2015. Marta Kargól, "Moda na tradycję. Znaczenie holenderskich strojów tradycyjnych w różnych kontekstach współczesnej kultury holenderskiej". Poznań: Zakład Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich Wydział Anglistyki UAM. Pp. 200.
Export: Tagged XML BibTex
2014
Koch J. 2014. Komparatistiese klassifikasie, of die dampkring van die Afrikaanse literêre historiografie. Stilet: Tydskrif van die Afrikaanse Letterkundevereniging 26(1): 32–57.
URL: https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/12772
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2014. Olga Kirsch het alles... Olga Kirsch has it all.... Werkwinkel: Journal of Low Countries and South African Studies 9(2): 7-10.
URL: http://www.degruyter.com/view/j/werk.2014.9.issue-2/issue-files/werk.2014.9.issue-2.xml
Export: Tagged XML BibTex
2013
Koch J, Zajas P. 2013. Kraj ukształtowany przez malarstwo?.” In: Sikora-Sabat, Anna  Teksty kultury niderlandzkiej w Polsce (1945–1989). Przekłady literackie, polityka wystawiennicza i kulturalna. Poznań: Zakład Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich Wydział Anglistyki UAM, 7–10.
URL: http://wa.amu.edu.pl/werkwinkel/library_book3.php
Export: Tagged XML BibTex
2012
Grucza F, Koch J, Neuberg S, Conter CD. 2012. Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010 Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit Band 3: Jiddische Sprache und Liter. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag. Pp. 280.
URL: http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=produkt&pk=65222&concordeid=263203
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2012. Einleitung.” In: Grucza, Franciszek; Neuberg, Simon; Conter, Claude D.; Koch, Jerzy (eds.)  Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010 Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. Band 3. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 173.
URL: http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=produkt&pk=65222&concordeid=263203
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2012. Historia literatury południowoafrykańskiej. Literatura afrikaans. Okres usamodzielnienia 1900-1930. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog. Pp. 709.
URL: http://www.dialog.edu.com.pl/index.php?route=product/product&manufacturer_id=126&product_id=504
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2012. Hottentot Venus - tussen reizigers, zendelingen, en literatoren.” In: Grucza, Franciszek; Neuberg, Simon; Conter, Claude D.; Koch, Jerzy (eds.)  Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010. Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. Band 3. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 189-196.
URL: http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=produkt&pk=65222&concordeid=263203
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2012. Historyk literatury jako kartograf. Wybrane aspekty historiografii literackiej na przykładzie literatury południowoafrykańskiej w Polsce.” In: Díaz-Szmidt, Renata; Szupejko, Małgorzata (eds.)  Kalejdoskop afrykański. Problematyka tożsamości w literaturach Afryki przełomu XIX i XX wieku. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 23-38.
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2012. Procedura. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.. Pp. 320. (Mulisch; Harry; 1998; De Procedure; Amsterdam; De Bezige Bij)
URL: http://wab.com.pl/?ECProduct=218&v=_tw
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2012. Wenus Hotentocka. Fakty? Mity!.” In: Axer, Jerzy; Bujnicki, Tadeusz (eds.)  Wokół "W pustyni i w puszczy". W stulecie pierwodruku powieści. Kraków: Universitas, 145-165.
URL: http://www.universitas.com.pl/ksiazka/Wokol___34_W_pustyni_i_w_puszczy__34___W_stulecie_pierwodruku_powiesci_3060.html
Export: Tagged XML BibTex
2011
Koch J, Zajas P. 2011. Uit de donkere dagen van voor linguistic turn oftewel wat J. M. Coetzee in de bekentenis van Willem Termeer zag en wat hij daarmee deed. Tydskrif vir Letterkunde 48(2): 93-111.
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2011. Van Nu en Straks van de Poolse neerlandistiek, ofwel ‘enzovoorts’ van een neerlandicus. Over Taal 50(3): 62-64, 73-75.
Export: Tagged XML BibTex
2010
Koch J. 2010. Moei Tatuli in de contramine: persoonlijk slash wetenschappelijk. Over Multatuli 32(64): 72-77.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P, Koch J. 2010. O mrocznym czasie sprzed linguistic turn, albo co J.M. Coetzee zobaczył w Willemie Termeerze i co z tym począł. Rocznik Komparatystyczny 1: 125-151.
Export: Tagged XML BibTex
2009
den Besten H, Hinskens F, Koch J. (eds.) 2009. Afrikaans. Een drieluik. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU. Pp. 255.
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2009. De etnische stereotypering in de Afrikaanse literatuurstudie. Waarom eennieuwe benadering wenselijk is.” In: H. den Besten; F. Hinskens; J. Koch (eds.)  Afrikaans. Een drieluik. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU, 105-122.
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2009. Oost-West-Zuid oftewel extramurale gebieden.” In: Koch, J.; Dynarowicz, E. (eds.)  Van koloniale naar wereldliteratuur?. Poznań: Vakgroep Nederlandse en Zuid-Afrikaanse Studies, IFA, UAM, 167-183.
Export: Tagged XML BibTex
Koch J, Dynarowicz E. (eds.) 2009. Van koloniale naar wereldliteratuur?. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. Pp. 183.
Export: Tagged XML BibTex
2008
Koch J. 2008. Het wel en wee van de receptie. De ontvangst van Multatuli in Polen. Over Multatuli 30(60): 20-47.
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2008. Wenus Hotentocka i inne rozprawy o literaturze południowoafrykańskiej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog. Pp. 438.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P, Koch J. 2008. “Mijają się, zbyt zajęci, by się pozdrowić choćby machnięciem ręki.” John Maxwell Coetzee i jego zagraniczna recepcja na przykładzie Holandii i Polski.” In: Koch, Jerzy (ed.)  Wenus hotentocka i inne rozprawy o literaturze południowoafrykańskiej. Warszawa: Dialog, 358-428.
Export: Tagged XML BibTex
2007
Koch J. 2007. Het beeld van de Kleurling-vrouw in Afrikaans-Nederlandse teksten van de Hernhutter-zendelingen. De vergeten geschiedenis van de polemiek met de representatie van “Hottentot Venus” in didactisch perspectief .” In: Jean-Marie Valentin (ed.)  Akten vom XI. Internationalen Germanistenkongresses Paris 2005 “Germanistik im Konflikt der Kulturen”. Bern: Peter Lang, 191-198.
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2007. Oor literêre geskiedskrywing en Suid-Afrikaanse Studies in Europa: hoe om die eksotiese vertroud te maak . Tydskrif vir Letterkunde 44(2) : 215-231.
URL: http://findarticles.com/p/articles/mi_6760/is_/ai_n28537521
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P, Koch J. 2007. Tussen paternalisme (volkenkunde) en fraternalisme (zending).” In: J. Fenoulhet, A. J. Gelderblom, M. Kristel, J. Lalleman, L. Missinne, J. Pekelder (eds.)   Handelingen Zestiende Colloquium Neerlandicum, Internationale Vereniging voor Neerlandistiek. Woubrugge: Internationale Vereniging voor Neerlandistiek. Amsterdam: Rozenberg Publishers, 543-552.
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2007. “Zapożyczenie” (borrowing) a “przeniesienie” (imposition) w strukturze badań recepcyjnych. Postulat badawczy i jego egzemplifikacje na przykładzie recepcji literatury niderlandzkiej na początku XX wieku.” In: Agata Zawiszewska; Aneta Borkowska (ed.)  Nie tylko Zachód. Recepcja literatur obcych w czasopismach polskich XX wieku. Toruń - Szczecin - Łask: Oficyna Wydawnicza "Leksem", 7-18.
Export: Tagged XML BibTex
2006
Koch J. 2006. Afrikaanse plaas versus Antilliaanse plantage. Identiteit en lokaliteit in Mijn zuster de negerin van Cola Debrot. Tydskrif vir Letterkunde 43(1): 83-109.
Export: Tagged XML BibTex
Koch J, Novakovic-Lopusina J. 2006. Colloquia in Midden- en Oost-Europa (en elders ter wereld) in de laatste decennia.” In: Cecilia Bálint; Réka Eszenyi; Orsolya Varga (ed.)  Het belang van kleine talen in een nieuw Europa. Budapest: Károli Gáspar Református Egyetem, 254-264.
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2006. Hermann Benno Marx (1827-1917) – auteur van “Benigna van Groenekloof of Mamre” (1873). Werkwinkel. Journal of Low Countries and South African Studies 1(1): 13-42.
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2006. Hettie Smit.” In: H.P. van Coller (ed.)  Perspektief en Profiel. 'n Afrikaanse Literatuurgeskiedenis, vol. III. Pretoria: Van Schaik, 444-460.
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2006. Poglądy i teorie na temat powstania afrikaans: Zarys historyczny i próba typologii.” In: Dziubalska-Kołaczyk, K. (ed.)  IFAtuation: A Life in IFA. A Festschrift for Professor Jacek Fisiak on the Occasion of His 70th Birthday. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 401-443.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P, Koch J. 2006. They pass each other by. Too busy even to wave. J.M. Coetzee and his foreign reviewers.” In: Sikorska, L. (ed.)  A universe of (Hi)Stories. Essays on J.M. Coetzee. Frankfurt am Main: Peter Lang, 111-150.
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2006. Zapożyczenie czy projekcja? Krytyka niderlandzka o Tadeuszu Konwickim.” In: Elżbieta Skibińska (ed.)  Konwicki i tłumacze. Łask: Oficyna Wydawnicza Leksem, 11-22.
Export: Tagged XML BibTex
2004
Koch J. 2004. Aart van der Leeuw (hasło autorskie).” In: A. Szostek, E. Ziemian, R. Sawa (eds.)  Encyklopedia Katolicka. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 640.
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2004. Historia literatury południowoafrykańskiej, Literatura afrikaans. XVII-XIX wiek. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Dialog". Pp. 448.
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2004. Identiteit en lokaliteit in "Mijn zuster de negerin" van Cola Debrot: Nederlands-Antilliaans werk in het licht van de Afrikaanse 'plaasroman'.” In: Arie J. Gelderblom; Carel ter Haar; Guy Janssens (eds.)  Neerlandistiek de grenzen voorbij: Handelingen Vijftiende Colloquium Neerlandicum. Woubrugge: Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, 187-203.
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2004. Jan Hendrik Leopold (hasło autorskie).” In: A. Szostek, E. Ziemian, R. Sawa (eds.)  Encyklopedia Katolicka. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 810-811.
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2004. Jaka historia literatury afrikaans? Z problematyki południowoafrykańskiej historiografii literackiej.” In: Kiedroń, S.; Kowalska-Szubert, A. (ed.)  Thesaurus polyglottus et flores quadrilingues. Wrocław: Oficyna Wydawnicza "Atut" - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 595-616.
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2004. Pieter Langendijk (hasło autorskie).” In: A. Szostek, E. Ziemian, R. Sawa (eds.)  Encyklopedia Katolicka. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 465.
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2004. {Die wereld se toomlose onderstebokeer-passie}: Die boerehuis, arbeid en etniese mobilisasie in {Bywoners} (1919) van Jochem van Bruggen. Acta Academica 35(3): 1-25.
Export: Tagged XML BibTex