Export (72) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Koch?sort=title  [Clear All Filters]
2011
Koch J. 2011. Van Nu en Straks van de Poolse neerlandistiek, ofwel ‘enzovoorts’ van een neerlandicus. Over Taal 50(3): 62-64, 73-75.
Export: Tagged XML BibTex
2012
Grucza F, Koch J, Neuberg S, Conter CD. 2012. Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010 Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit Band 3: Jiddische Sprache und Liter. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag. Pp. 280.
URL: http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=produkt&pk=65222&concordeid=263203
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2012. Einleitung.” In: Grucza, Franciszek; Neuberg, Simon; Conter, Claude D.; Koch, Jerzy (eds.)  Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010 Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. Band 3. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 173.
URL: http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=produkt&pk=65222&concordeid=263203
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2012. Historia literatury południowoafrykańskiej. Literatura afrikaans. Okres usamodzielnienia 1900-1930. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog. Pp. 709.
URL: http://www.dialog.edu.com.pl/index.php?route=product/product&manufacturer_id=126&product_id=504
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2012. Hottentot Venus - tussen reizigers, zendelingen, en literatoren.” In: Grucza, Franciszek; Neuberg, Simon; Conter, Claude D.; Koch, Jerzy (eds.)  Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010. Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. Band 3. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 189-196.
URL: http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=produkt&pk=65222&concordeid=263203
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2012. Historyk literatury jako kartograf. Wybrane aspekty historiografii literackiej na przykładzie literatury południowoafrykańskiej w Polsce.” In: Díaz-Szmidt, Renata; Szupejko, Małgorzata (eds.)  Kalejdoskop afrykański. Problematyka tożsamości w literaturach Afryki przełomu XIX i XX wieku. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 23-38.
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2012. Procedura. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.. Pp. 320. (Mulisch; Harry; 1998; De Procedure; Amsterdam; De Bezige Bij)
URL: http://wab.com.pl/?ECProduct=218&v=_tw
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2012. Wenus Hotentocka. Fakty? Mity!.” In: Axer, Jerzy; Bujnicki, Tadeusz (eds.)  Wokół "W pustyni i w puszczy". W stulecie pierwodruku powieści. Kraków: Universitas, 145-165.
URL: http://www.universitas.com.pl/ksiazka/Wokol___34_W_pustyni_i_w_puszczy__34___W_stulecie_pierwodruku_powiesci_3060.html
Export: Tagged XML BibTex
2013
Koch J, Zajas P. 2013. Kraj ukształtowany przez malarstwo?.” In: Sikora-Sabat, Anna  Teksty kultury niderlandzkiej w Polsce (1945–1989). Przekłady literackie, polityka wystawiennicza i kulturalna. Poznań: Zakład Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich Wydział Anglistyki UAM, 7–10.
URL: http://wa.amu.edu.pl/werkwinkel/library_book3.php
Export: Tagged XML BibTex
2014
Koch J. 2014. Komparatistiese klassifikasie, of die dampkring van die Afrikaanse literêre historiografie. Stilet: Tydskrif van die Afrikaanse Letterkundevereniging 26(1): 32–57.
URL: https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/12772
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2014. Olga Kirsch het alles... Olga Kirsch has it all.... Werkwinkel: Journal of Low Countries and South African Studies 9(2): 7-10.
URL: http://www.degruyter.com/view/j/werk.2014.9.issue-2/issue-files/werk.2014.9.issue-2.xml
Export: Tagged XML BibTex
2015
Koch J. 2015. 'Weet ík veel?!' Twaalf wenken uit de vertaalpraktijk. Filter. Tijdschrift over vertalen 22(2): 17–27.
URL: http://www.tijdschrift-filter.nl/jaargangen/2015/222/weet-%C3%ADk-veel!-17-27.aspx
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2015. A History of South African Literature: Afrikaans Literature. Part One: From the 17th to the 19th Century. Pretoria: Van Schaik Publishers. Pp. 360.
URL: http://www.vanschaiknet.com/book/view/344
Export: Tagged XML BibTex
Koch J, Sikora-Sabat A. 2015. Holandia w pryzmacie tradycji. Wprowadzenie.” In: Kargól, Marta (eds.)  Moda na tradycję. Znaczenie holenderskich strojów tradycyjnych w różnych kontekstach współczesnej kultury. Poznań: Zakład Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich Wydział Anglistyki UAM, 200.
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2015. Literatura i medycyna w Afryce Południowej. Morfinista, znachor, badacz czy piewca melancholii albo Eugène N. Marais o depresji hesperyjskiej i organicznej jedności termitiery.” In: Ganczar, Maciej; Wilczek, Piotr (eds.)  Literatura piękna i medycyna. Kraków: Homini, 183-203.
URL: http://tyniec.com.pl/product_info.php?products_id=988
Export: Tagged XML BibTex
Koch J, Sikora-Sabat A. (eds.) 2015. Marta Kargól, "Moda na tradycję. Znaczenie holenderskich strojów tradycyjnych w różnych kontekstach współczesnej kultury holenderskiej". Poznań: Zakład Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich Wydział Anglistyki UAM. Pp. 200.
Export: Tagged XML BibTex
2016
Koch J, Paszkiet S. 2016. Krajobraz według Carpaccia. Warszawa: Wydawnictwo Marginesy. Pp. 74.
URL: http://www.marginesy.com.pl/autor/201
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2016. "sunę po przepaści Afryki / (jak kameleon po wargach mowy)": (portret Breytena Breytenbacha) - "I move over the abyss of Africa / (like a chameleon over the lips of language)": (a portrait of Breyten Breytenbach).” In: Marchewka, Anna (ed.)  Almanach / Almanac. Festiwal Miłosza / Miłosz Festival. Piesek przydrożny / Road-side Dog. Kraków: Fundacja Miasto Literatury, 28-30, 116-118.
URL: http://miloszfestival.pl/publikacje-festiwalowe/almanach-5-festiwalu-milosza/
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2016. "sunę po przepaści Afryki / (jak kameleon po wargach mowy)": (portret Breytena Breytenbacha).” In: Heydel, Magda (ed.)  Breyten Breytenbach, "Refren podróżny. Wiersze Wybrane". Kraków: Fundacja Miasto Literatury, 67-69.
URL: http://miloszfestival.pl/publikacje-festiwalowe/breyten-breytenbach-refren-podrozny-wiersze-wybrane/
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2016. Domowym sposobem albo południowoafrykańska "medycyna" XIX i XX wieku. Konflikt kultur medycznych białego człowieka (I).” In: Galant, Arleta; Zawiszewska, Agata (eds.)  Kobieta, literatura, medycyna. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 225-253.
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2016. Hettie Smit 1908-1973.” In: van Coller, H. P. (ed.)  Perspektief en Profiel: 'n Afrikaanse literatuurgeskiedenis. Deel 3. Pretoria: Van Schaik Uitgewers, 671-689.
URL: http://www.vanschaiknet.com/book/view/342
Export: Tagged XML BibTex
Koch J, Biedrzycki M, Godyń M, Heydel M, Hołobut A, Hunia J, Pokojska A. 2016. Refren podróżny. Wiersze wybrane. Kraków: Fundacja Miasto Literatury. Pp. 76.
URL: http://miloszfestival.pl/publikacje-festiwalowe/breyten-breytenbach-refren-podrozny-wiersze-wybrane/
Export: Tagged XML BibTex