Export (72) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Koch?sort=title  [Clear All Filters]
Zajas P, Koch J. 2008. “Mijają się, zbyt zajęci, by się pozdrowić choćby machnięciem ręki.” John Maxwell Coetzee i jego zagraniczna recepcja na przykładzie Holandii i Polski.” In: Koch, Jerzy (ed.)  Wenus hotentocka i inne rozprawy o literaturze południowoafrykańskiej. Warszawa: Dialog, 358-428.
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2007. “Zapożyczenie” (borrowing) a “przeniesienie” (imposition) w strukturze badań recepcyjnych. Postulat badawczy i jego egzemplifikacje na przykładzie recepcji literatury niderlandzkiej na początku XX wieku.” In: Agata Zawiszewska; Aneta Borkowska (ed.)  Nie tylko Zachód. Recepcja literatur obcych w czasopismach polskich XX wieku. Toruń - Szczecin - Łask: Oficyna Wydawnicza "Leksem", 7-18.
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2004. “Wenus Hotentocka” o wielu wcieleniach: Benigna, (Magda)Lena, Kaatje, Saartjie, Krotoa. Konstrukcje kolorowej kobiety w reprezentacjach południowoafrykańskich.” In: Kuczyńska, A.; Dzikowska, E. (ed.)  Zrozumieć płeć II. Studia interdyscyplinarne. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 65-102.
Export: Tagged XML BibTex
{
Koch J. 2004. {Die wereld se toomlose onderstebokeer-passie}: Die boerehuis, arbeid en etniese mobilisasie in {Bywoners} (1919) van Jochem van Bruggen. Acta Academica 35(3): 1-25.
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2003. {Nadzieja} Hermana Heijermansa na scenach polskich.” In:   Www.literatura niderlandzka.pl [praca zbiorowa]. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, 22-27.
Export: Tagged XML BibTex
Z
Koch J. 2006. Zapożyczenie czy projekcja? Krytyka niderlandzka o Tadeuszu Konwickim.” In: Elżbieta Skibińska (ed.)  Konwicki i tłumacze. Łask: Oficyna Wydawnicza Leksem, 11-22.
Export: Tagged XML BibTex
W
Koch J. 2012. Wenus Hotentocka. Fakty? Mity!.” In: Axer, Jerzy; Bujnicki, Tadeusz (eds.)  Wokół "W pustyni i w puszczy". W stulecie pierwodruku powieści. Kraków: Universitas, 145-165.
URL: http://www.universitas.com.pl/ksiazka/Wokol___34_W_pustyni_i_w_puszczy__34___W_stulecie_pierwodruku_powiesci_3060.html
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2008. Wenus Hotentocka i inne rozprawy o literaturze południowoafrykańskiej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog. Pp. 438.
Export: Tagged XML BibTex
V
Koch J. 2011. Van Nu en Straks van de Poolse neerlandistiek, ofwel ‘enzovoorts’ van een neerlandicus. Over Taal 50(3): 62-64, 73-75.
Export: Tagged XML BibTex
Koch J, Dynarowicz E. (eds.) 2009. Van koloniale naar wereldliteratuur?. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. Pp. 183.
Export: Tagged XML BibTex
U
Koch J, Zajas P. 2011. Uit de donkere dagen van voor linguistic turn oftewel wat J. M. Coetzee in de bekentenis van Willem Termeer zag en wat hij daarmee deed. Tydskrif vir Letterkunde 48(2): 93-111.
Export: Tagged XML BibTex
T
Zajas P, Koch J. 2007. Tussen paternalisme (volkenkunde) en fraternalisme (zending).” In: J. Fenoulhet, A. J. Gelderblom, M. Kristel, J. Lalleman, L. Missinne, J. Pekelder (eds.)   Handelingen Zestiende Colloquium Neerlandicum, Internationale Vereniging voor Neerlandistiek. Woubrugge: Internationale Vereniging voor Neerlandistiek. Amsterdam: Rozenberg Publishers, 543-552.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P, Koch J. 2006. They pass each other by. Too busy even to wave. J.M. Coetzee and his foreign reviewers.” In: Sikorska, L. (ed.)  A universe of (Hi)Stories. Essays on J.M. Coetzee. Frankfurt am Main: Peter Lang, 111-150.
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2003. To be is to transform. Nieuwsbrief Letteren. Uitgave van Het Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds en het Vlaams Fond voor de Letteren 2-5.
Export: Tagged XML BibTex
R
Koch J, Biedrzycki M, Godyń M, Heydel M, Hołobut A, Hunia J, Pokojska A. 2016. Refren podróżny. Wiersze wybrane. Kraków: Fundacja Miasto Literatury. Pp. 76.
URL: http://miloszfestival.pl/publikacje-festiwalowe/breyten-breytenbach-refren-podrozny-wiersze-wybrane/
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2002. Rondom de Ander in ""Na die geliefde land"" van Karel Schoeman. Stilet. Tydskrif van die Afrikaanse Letterkundevereniging 14: 144-164.
Export: Tagged XML BibTex
P
Koch J. 2012. Procedura. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.. Pp. 320. (Mulisch; Harry; 1998; De Procedure; Amsterdam; De Bezige Bij)
URL: http://wab.com.pl/?ECProduct=218&v=_tw
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2006. Poglądy i teorie na temat powstania afrikaans: Zarys historyczny i próba typologii.” In: Dziubalska-Kołaczyk, K. (ed.)  IFAtuation: A Life in IFA. A Festschrift for Professor Jacek Fisiak on the Occasion of His 70th Birthday. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 401-443.
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2004. Pieter Langendijk (hasło autorskie).” In: A. Szostek, E. Ziemian, R. Sawa (eds.)  Encyklopedia Katolicka. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 465.
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2003. Południowoafrykańskie literatury; Literatura w języku afrikaans (hasło autorskie).” In:   Encyklopedia Britannica (edycja polska). Poznań: Kurpisz, 4-7.
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 1999. Południowoafrykański {Pan Tadeusz}? Zamierzone czy przypadkowe paralele w {Martjie} (1911) Jana F. Celliers?. Litteraria. Prace Wrocławskiego Towarzystwa NaukowegoPrace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego XXX: 135-158.
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 1998. Pisarze niderlandzkiego obszaru językowego (hasła autorskie).” In:   Pisarze świata. Słownik encyklopedyczny. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, PAGES.
Export: Tagged XML BibTex
O
Koch J. 2014. Olga Kirsch het alles... Olga Kirsch has it all.... Werkwinkel: Journal of Low Countries and South African Studies 9(2): 7-10.
URL: http://www.degruyter.com/view/j/werk.2014.9.issue-2/issue-files/werk.2014.9.issue-2.xml
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P, Koch J. 2010. O mrocznym czasie sprzed linguistic turn, albo co J.M. Coetzee zobaczył w Willemie Termeerze i co z tym począł. Rocznik Komparatystyczny 1: 125-151.
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2009. Oost-West-Zuid oftewel extramurale gebieden.” In: Koch, J.; Dynarowicz, E. (eds.)  Van koloniale naar wereldliteratuur?. Poznań: Vakgroep Nederlandse en Zuid-Afrikaanse Studies, IFA, UAM, 167-183.
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2007. Oor literêre geskiedskrywing en Suid-Afrikaanse Studies in Europa: hoe om die eksotiese vertroud te maak . Tydskrif vir Letterkunde 44(2) : 215-231.
URL: http://findarticles.com/p/articles/mi_6760/is_/ai_n28537521
Export: Tagged XML BibTex
Koch J, Wysocka J. 2002. Op weg na Welgevonden met emblematische uitrustng: ?Sewe dae by die Silbersteins? gelezen in het kader van het embleem-onderzoek. Tydskrift vir Nederlands en Afrikaans nr 2 (9): 126-149.
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2002. Outsider onder de zijnen; Vormen van ksenofanie in de Afrikaaanse roman. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Pp. 492.
Export: Tagged XML BibTex
N
Koch J. 1992. Niderlandzki. Język dwudziestu milionów Holendrów i Flamandów. Rekkem: Stichting Ons Erfdeel. Pp. 64.
Export: Tagged XML BibTex
M
Koch J, Sikora-Sabat A. (eds.) 2015. Marta Kargól, "Moda na tradycję. Znaczenie holenderskich strojów tradycyjnych w różnych kontekstach współczesnej kultury holenderskiej". Poznań: Zakład Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich Wydział Anglistyki UAM. Pp. 200.
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2010. Moei Tatuli in de contramine: persoonlijk slash wetenschappelijk. Over Multatuli 32(64): 72-77.
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2003. Między obojętnością a zaangażowaniem: recepcja literatury niderlandzkiej w Polsce do 1939 roku.” In:   Www.literatura niderlandzka.pl [praca zbiorowa]. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, 29-43.
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2002. Multatuli Bontekoe in Wrocław. Acta Comenii Societatis Neerlandicorum Europae Centralis et Orientalis Amos VI. 1: 119-125.
Export: Tagged XML BibTex
Koch J, Orzeł M. 2000. Między Holandią a Indonezją. Wrocław: Studio Wizard. Pp. 68.
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2000. Multatuli (1820-1887) w Polsce. Próba historyczno-literackiej analizy przebiegu recepcji na przełomie XIX i XX wieku. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Pp. 281.
Export: Tagged XML BibTex
L
Koch J. 2015. Literatura i medycyna w Afryce Południowej. Morfinista, znachor, badacz czy piewca melancholii albo Eugène N. Marais o depresji hesperyjskiej i organicznej jedności termitiery.” In: Ganczar, Maciej; Wilczek, Piotr (eds.)  Literatura piękna i medycyna. Kraków: Homini, 183-203.
URL: http://tyniec.com.pl/product_info.php?products_id=988
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2003. Linia przypływu. O obecności literatury niderlandzkiej w Polsce po 1945 roku.” In:   Www.literatura niderlandzka.pl [praca zbiorowa]. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, 45-53.
Export: Tagged XML BibTex
K
Koch J. 2014. Komparatistiese klassifikasie, of die dampkring van die Afrikaanse literêre historiografie. Stilet: Tydskrif van die Afrikaanse Letterkundevereniging 26(1): 32–57.
URL: https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/12772
Export: Tagged XML BibTex
Koch J, Zajas P. 2013. Kraj ukształtowany przez malarstwo?.” In: Sikora-Sabat, Anna  Teksty kultury niderlandzkiej w Polsce (1945–1989). Przekłady literackie, polityka wystawiennicza i kulturalna. Poznań: Zakład Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich Wydział Anglistyki UAM, 7–10.
URL: http://wa.amu.edu.pl/werkwinkel/library_book3.php
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 1993. Książka niderlandzka w przekładzie polskim - Het Nederlandse boek in Poolse vertaling. Kłodzko: Witryna Artystów. Pp. 60.
Export: Tagged XML BibTex
J
Koch J. 2004. Jan Hendrik Leopold (hasło autorskie).” In: A. Szostek, E. Ziemian, R. Sawa (eds.)  Encyklopedia Katolicka. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 810-811.
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2004. Jaka historia literatury afrikaans? Z problematyki południowoafrykańskiej historiografii literackiej.” In: Kiedroń, S.; Kowalska-Szubert, A. (ed.)  Thesaurus polyglottus et flores quadrilingues. Wrocław: Oficyna Wydawnicza "Atut" - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 595-616.
Export: Tagged XML BibTex
I
Koch J. 2004. Identiteit en lokaliteit in "Mijn zuster de negerin" van Cola Debrot: Nederlands-Antilliaans werk in het licht van de Afrikaanse 'plaasroman'.” In: Arie J. Gelderblom; Carel ter Haar; Guy Janssens (eds.)  Neerlandistiek de grenzen voorbij: Handelingen Vijftiende Colloquium Neerlandicum. Woubrugge: Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, 187-203.
Export: Tagged XML BibTex
H
Koch J. 2016. Hettie Smit 1908-1973.” In: van Coller, H. P. (ed.)  Perspektief en Profiel: 'n Afrikaanse literatuurgeskiedenis. Deel 3. Pretoria: Van Schaik Uitgewers, 671-689.
URL: http://www.vanschaiknet.com/book/view/342
Export: Tagged XML BibTex
Koch J, Sikora-Sabat A. 2015. Holandia w pryzmacie tradycji. Wprowadzenie.” In: Kargól, Marta (eds.)  Moda na tradycję. Znaczenie holenderskich strojów tradycyjnych w różnych kontekstach współczesnej kultury. Poznań: Zakład Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich Wydział Anglistyki UAM, 200.
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2012. Hottentot Venus - tussen reizigers, zendelingen, en literatoren.” In: Grucza, Franciszek; Neuberg, Simon; Conter, Claude D.; Koch, Jerzy (eds.)  Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010. Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. Band 3. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 189-196.
URL: http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=produkt&pk=65222&concordeid=263203
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2012. Historyk literatury jako kartograf. Wybrane aspekty historiografii literackiej na przykładzie literatury południowoafrykańskiej w Polsce.” In: Díaz-Szmidt, Renata; Szupejko, Małgorzata (eds.)  Kalejdoskop afrykański. Problematyka tożsamości w literaturach Afryki przełomu XIX i XX wieku. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 23-38.
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2012. Historia literatury południowoafrykańskiej. Literatura afrikaans. Okres usamodzielnienia 1900-1930. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog. Pp. 709.
URL: http://www.dialog.edu.com.pl/index.php?route=product/product&manufacturer_id=126&product_id=504
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2008. Het wel en wee van de receptie. De ontvangst van Multatuli in Polen. Over Multatuli 30(60): 20-47.
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2007. Het beeld van de Kleurling-vrouw in Afrikaans-Nederlandse teksten van de Hernhutter-zendelingen. De vergeten geschiedenis van de polemiek met de representatie van “Hottentot Venus” in didactisch perspectief .” In: Jean-Marie Valentin (ed.)  Akten vom XI. Internationalen Germanistenkongresses Paris 2005 “Germanistik im Konflikt der Kulturen”. Bern: Peter Lang, 191-198.
Export: Tagged XML BibTex