Export (23) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Kębłowska-Ławniczak?sort=title  [Clear All Filters]
2011
Kębłowska-Ławniczak E, Wąsik_Zdzisław, Teresa B. (eds.) 2011. Alternate Life-Worlds in Literary Fiction. Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia. Vol. 6. Wrocław: Philological School of Higher Education in Wrocław Publishing. Pp. 176.
Export: Tagged XML BibTex
2006
Kębłowska M, Droździał-Szelest K. 2006. New challenges in the teaching profession - are we ready to face them?.” In: Dziubalska-Kołaczyk, K. (ed.)  IFAtuation: A Life in IFA. A Festschrift for Professor Jacek Fisiak on the Occasion of His 70th Birthday. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 175-195.
Export: Tagged XML BibTex
2004
Kębłowska M. 2004. Integracja międzyprzedmiotowa - jak ją realizować na lekcjach języka obcego. The Teacher 12: 14-18.
Export: Tagged XML BibTex
Kębłowska M. 2004. Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla początkujących w klasach 1-3 szkoły podstawowej. I etap edukacyjny. Kraków: EGIS. Pp. 45.
Export: Tagged XML BibTex
Kębłowska M. 2004. Set sail!. Plany wynikowe. Kraków: EGIS. Pp. 32.
Export: Tagged XML BibTex
Kębłowska M. 2004. Sail Away! Plany wynikowe. Kraków: EGIS. Pp. 12.
Export: Tagged XML BibTex
Kębłowska M. 2004. Upstream Pre-Intermediate. Plan wynikowy. Kraków: EGIS. Pp. 22.
Export: Tagged XML BibTex
Kębłowska M. 2004. Upstream Upper Intermediate. Plan wynikowy. Kraków: EGIS. Pp. 24.
Export: Tagged XML BibTex
2003
Kębłowska M. 2003. Click on 1, 2, 3. Plany wynikowe. Kraków: EGIS. Pp. 47.
Export: Tagged XML BibTex
Kębłowska M. 2003. Enterprise. Plany wynikowe. Kraków: IGIS. Pp. 96.
Export: Tagged XML BibTex
Kębłowska M. 2003. Letterfun. Plan wynikowy. Kraków: EGIS. Pp. 8.
Export: Tagged XML BibTex
Kębłowska M. 2003. Program nauczania języka angielskiego dla szkół ponadgimnazjalnych. Kurs dla początkujących. Kraków: EGIS. Pp. 36.
Export: Tagged XML BibTex
Kębłowska M. 2003. Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla początkujących w klasach 1-3 gimnazjum. III etap edukacyjny. (2nd ed.) Kraków: EGIS. Pp. 28.
Export: Tagged XML BibTex
Kębłowska M. 2003. Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla początkujących w klasach 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny. Kraków: EGIS. Pp. 31.
Export: Tagged XML BibTex
Kębłowska M. 2003. Program nauczania języka angielskiego dla szkół ponadgimnazjalnych. Kurs dla kontynuacyjny. (2nd ed.) Kraków: EGIS. Pp. 36.
Export: Tagged XML BibTex
Kębłowska M. 2003. Rola nauczyciela języka obcego w zreformowanej szkole. Języki Obce w Szkole 2/2003: 32-39.
Export: Tagged XML BibTex
Kębłowska M. 2003. Upstream Intermediate. Plan wynikowy. Kraków: EGIS. Pp. 23.
Export: Tagged XML BibTex
2002
Kębłowska M. 2002. Program nauczania języka angielskiego. Kurs kontynuacyjny dla klas 1-3 liceum profilowanego. Kraków: EGIS. Pp. 36.
Export: Tagged XML BibTex
Kębłowska M. 2002. The role of the foreign language teacher in the classroom. The teachers' beliefs and role behaviour versus the students' expectations. Studia Anglica Posnaniensia 37: 317-327.
URL: http://ifa.amu.edu.pl/sap/files/37/15Keblowska.pdf
Export: Tagged XML BibTex
2001
Kębłowska M. 2001. Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla początkujących w klasach 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny. Kraków: EGIS. Pp. 31.
Export: Tagged XML BibTex
2000
Kębłowska M. 2000. Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla początkujących w klasach 1-3 gimnazjum. III etap edukacyjny. Kraków: EGIS. Pp. 28.
Export: Tagged XML BibTex
1999
Kębłowska M. 1999. Are contemporary Polish teachers of English democratic or authoritarian - Teachers' and students' perceptions. A survey. Studia Anglica Posnaniensia 34: 306-318.
URL: http://ifa.amu.edu.pl/sap/files/34/16keblowska.pdf
Export: Tagged XML BibTex
Kębłowska M. 1999. The role of the foreign language teacher: an analysis of teachers' perceptions and their role behaviour. Network. A Journal for English Language Teacher Education 2(2): 19-26.
Export: Tagged XML BibTex