Export (3) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Jones?sort=title  [Clear All Filters]
2016
Jones M. 2016. Protestantyzm po walijsku. Religijne aspekty tożsamości narodowej i kulturowej Walijczyków w XIX wieku. Przegląd Zachodni 1: 89-102.
URL: http://www.iz.poznan.pl/pz/index.php?p=pz&i=51&lang=pl#inhalt
Export: Tagged XML BibTex
2015
Jones M. 2015. Bliskie i dalekie migracje Walijczyków. Sensus Historiae 18(1): 169-184.
URL: www.sensushistoriae.epigram.eu
Export: Tagged XML BibTex
2013
Jones M. 2013. Wątki polskie w walijskich źródłach.” In: Tomasz Sikorski, Przemysław Słowiński, Henryk Walczak (eds.)  Wojna i emigracja. Studia i szkice. Tom II: Emigracja i losy Polaków na obczyźnie. Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, 15-27.
Export: Tagged XML BibTex