Export (8) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Jaworska?sort=type  [Clear All Filters]
2014
Jelec A, Jaworska D. 2014. Tyflowskazówki. Nauczanie osób niewidomych oraz słabowidzących w kontekscie szkolnictwa wyzszego. Poznań: Wydział Anglistyki / iBooks. Pp. 60.
URL: https://itunes.apple.com/pl/book/tyflowskazowki/id896815565?mt=13
Export: Tagged XML BibTex
Jelec A, Jaworska D. 2014. Thoughts on the table: Gesture as a tool for thinking in blind and visually impaired children. Yearbook of the Poznań Linguistic Meeting 1(1): 73-88.
URL: http://www.degruyter.com/view/j/yplm.2014.1.issue-1/yplm-2015-0004/yplm-2015-0004.xml?format=INT
Export: Tagged XML BibTex
2013
Jaworska D, Cieślicka A, Rataj K. 2013. Irony comprehension in schizophrenia.” In: Połczyńska, Monika; Pakuła, Łukasz Piotr; Jaworska Dorota (eds.)  Young Linguists' Insights: Taking interdisciplinary approaches to the fore. Poznań: Wydział Anglistyki UAM, 175-180.
Export: Tagged XML BibTex
Połczyńska M, Pakuła Ł, Jaworska D. 2013. Introduction. Young Linguists' Insights: Taking interdisciplinary approaches to the fore.” In: Połczyńska, Monika; Pakuła, Łukasz; Jaworska, Dorota (eds.)  Young Linguists' Insights: Taking interdisciplinary approaches to the fore. Poznań: Wydział Anglistyki UAM, 11-15.
Export: Tagged XML BibTex
Połczyńska M, Pakuła Ł, Jaworska D. (eds.) 2013. Young Linguists' Insights: Taking interdisciplinary approaches to the fore. Poznań: Wydział Anglistyki UAM. Pp. 259.
Export: Tagged XML BibTex
2012
Jelec A, Fleischer Z, Jaworska D. 2012. Znaczenie badawcze gestu w analizie procesów poznawczych osób niewidomych i niedowidzących [The role of gesture in the analysis].” In: Golka, Maria H.; Kupś, Adam; Paluszkiewicz, Katarzyna (eds.)  7me Poznańskie Forum Kognitywistyczne: teksty pokonferencyjne. Poznań: PUBLISHER, 43-50.
URL: http://pfk.wdfiles.com/local--files/nasze-wydawnictwa/ebook6.pdf
Export: Tagged XML BibTex
2011
Jelec A, Jaworska D. 2011. Mind: meet network. Emergence of features in conceptual metaphor.” In: Solovyev, Valery; Polyakov, Vladimir (eds.)  Text processing and cognitive technologies. The XIII-th International Conference ‘Cognitive Modeling in Linguistics’ Proceedings. Kazan: KSU, 34-36.
Export: Tagged XML BibTex
Cieślicka A, Rataj K, Jaworska D. 2011. Zaburzenia przetwarzania języka figuratywnego w afazji. Neuropsychiatria i Neuropsychologia 6(1): 1-10.
Export: Tagged XML BibTex