Export (39) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Jankowski?sort=year  [Clear All Filters]
Collection
Jankowski M, . (ed.) 2003. Nowy słownik Fundacji Kościuszkowskiej angielsko-polski. The new English-Polish and Polish-English Kosciuszko Foundation dictionary. 2 Vols. Kraków: Universitas. Pp. 1730+1256.
Export: Tagged XML BibTex
Jankowski M, Idzikowski M, Fisiak J, Adamska-Sałaciak A. (eds.) 1999. Praktyczny słownik angielsko-polski, polsko-angielski. Collins Gem English-Polish, Polish-English dictionary. (3rd ed.) Warszawa: Grafpunkt. Pp. 966.
Export: Tagged XML BibTex
Jankowski M, Fisiak J, Adamska-Sałaciak A, Idzikowski M. (eds.) 1997. Praktyczny słownik angielsko-polski, polsko-angielski. Collins Gem English-Polish, Polish-English dictionary. (2nd ed.) Warszawa: BGW. Pp. 966.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J, Jankowski M, Adamska-Sałaciak A, Idzikowski M. (eds.) 1996. Praktyczny słownik angielsko-polski, polsko-angielski. Collins Gem English-Polish, Polish-English dictionary. Warszawa: BGW. Pp. 966.
Export: Tagged XML BibTex
Chapter in Collection
Zydorowicz P, Dziubalska-Kołaczyk K, Jankowski M. 2015. English word-medial morphonotactics: A corpus study.” In: The Scottish Consortium for ICPhS 2015 (ed.)  Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences. Glasgow: University of Glasgow, online.
URL: http://www.icphs2015.info/pdfs/Papers/ICPHS0489.pdf
Export: Tagged XML BibTex
Dziubalska-Kołaczyk K, Jankowski M, Wierzchoń P. 2011. Classification of the Lexicon of Modern Polish According to the Structure of Consonant Clusters.” In: Lee, W.-S.; Zee, E. (eds.)  Proceedings of the 17th International Congress of Phonetic Sciences. 17-21 August 2011. Hong Kong. CD-ROM. Hong Kong: City University of Hong Kong, 619-622.
Export: Tagged XML BibTex
Jankowski M. 1997. English-Polish dictionary of idioms: The computing background.” In: Hickey, R.; Puppel, S. (eds.)  Language history and linguistic modelling: A festschrift for Jacek Fisiak on his 60th birthday. Berlin - New York: Mouton de Gruyter, 1743-1750.
Export: Tagged XML BibTex
Jankowski M. 1996. Automatyzacja prac leksykograficznych.” In: Vetulani, Z.; Abramowicz, W.; Vetulani, G. (eds.)  Język i technologia. Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, 126-131.
Export: Tagged XML BibTex
Jankowski M. 1994. Computer-assisted teaching.” In: Gough, C.; Jankowska, A. (eds.)  Directions towards 2000: Guidelines for the teaching of English in Poland. Poznań: Instytut Filologii Angielskiej UAM, 25-29.
Export: Tagged XML BibTex
Article in Journal
Dziubalska-Kołaczyk K, Zydorowicz P, Jankowski M. 2013. English Morphonotactics: A Corpus Study. The Phonetician. A Publication of ISPhS International Society of Phonetic Sciences 107-108: 53-67.
URL: http://www.isphs.org/Phonetician/Phonetician2013.pdf
Export: Tagged XML BibTex
Jankowski M. 1994. Przetwarzanie zbiorów tekstowych w języku C. ProDialog 1: 1-12.
Export: Tagged XML BibTex
Jankowski M. 1994. Przetwarzanie zbiorów tekstowych w języku C (część II). ProDialog 2: 97-108.
Export: Tagged XML BibTex
Jankowski M. 1994. Practical automatic phonemic transcription systems. Studia Anglica Posnaniensia 28: 143-150.
URL: http://ifa.amu.edu.pl/sap/files/28/09Jankowski.pdf
Export: Tagged XML BibTex
Jankowski M. 1990. A software tool for the statistical analysis of language tests. Folia Linguistica 24. (Łódź): 80-95.
Export: Tagged XML BibTex
Book
Zydorowicz P, Orzechowska P, Jankowski M, Dziubalska-Kołaczyk K, Wierzchoń P, Pietrala D. 2016. Phonotactics and morphonotactics of Polish and English. Theory, description, tools and applications. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. Pp. 342.
Export: Tagged XML BibTex
Sawala K, Szczegóła T, Jankowski M, Weckwerth J. 2016. Say It Right - Multimedialny Kurs Wymowy i Słownictwa Angielskiego wersja 4.3 (+ DVD-ROM). Poznań: SuperMemo World - Oficyna Wydawnicza Atena. Pp. 319.
Export: Tagged XML BibTex
Wierzchoń P, Jankowski M, Borchmann Ł. 2015. Indeks a tergo do Fotosuplementu do Słownika warszawskiego. Warszawa: Bel Studio. Pp. 874.
Export: Tagged XML BibTex
Sawala K, Szczegóła T, Jankowski M, Weckwerth J. 2015. Say It Right - Multimedialny Kurs Wymowy i Słownictwa Angielskiego wersja 4.2 (+ DVD-ROM). Poznań: SuperMemo World - Oficyna Wydawnicza Atena. Pp. 319.
Export: Tagged XML BibTex
Sawala K, Szczegóła T, Jankowski M, Weckwerth J. 2014. Say It Right - Multimedialny Kurs Wymowy i Słownictwa Angielskiego wersja 4.1 (+ DVD-ROM). Poznań: SuperMemo World - Oficyna Wydawnicza Atena. Pp. 319.
Export: Tagged XML BibTex
Sawala K, Szczegóła T, Jankowski M, Weckwerth J. 2013. Say It Right - Multimedialny Kurs Wymowy i Słownictwa Angielskiego wersja 4.0 (+ DVD-ROM). Poznań: SuperMemo World - Oficyna Wydawnicza Atena. Pp. 319.
Export: Tagged XML BibTex
Sawala K, Szczegóła T, Jankowski M, Weckwerth J. 2012. Say It Right - Multimedialny Kurs Wymowy i Słownictwa Angielskiego wersja 3.0. poprawiona (+ DVD-ROM). Poznań: SuperMemo World - Oficyna Wydawnicza Atena. Pp. 319.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J, Adamska-Sałaciak A, Idzikowski M, Jagła E, Jankowski M, Lew R. 2011. Longman Słownik Współczesny (2nd ed.). (2) Harlow: Pearson Education. Pp. 1128.
Export: Tagged XML BibTex
Sawala K, Szczegóła T, Jankowski M, Weckwerth J. 2011. Say It Right - Multimedialny Kurs Wymowy i Słownictwa Angielskiego wersja 3.0. (+ DVD-ROM) Poznań: SuperMemo World - Oficyna Wydawnicza Atena. Pp. 272.
Export: Tagged XML BibTex
Sawala K, Szczegóła T, Weckwerth J, Jankowski M. 2010. Say It Right 2.0 - Multimedialny Kurs Wymowy i Słownictwa Angielskiego. (+ DVD-ROM) Poznań: SuperMemo World - Oficyna Wydawnicza Atena. Pp. 232.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J, Adamska-Sałaciak A, Jankowski M, Szczepaniak R. 2009. Hippocrene Polish Dictionary. New York: Hippocrene Books. Pp. 675.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J, Adamska-Sałaciak A, Idzikowski M, Jankowski M. 2007. Praktyczny słownik angielsko-polski, polsko-angielski. (New edition.) Warszawa: eMKa/Arti. Pp. 970.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J, Adamska-Sałaciak A, Idzikowski M, Jankowski M. 2006. Collins English-Polish, Polish-English dictionary. (New edition) Warszawa: eMKa/Arti. Pp. 513-506.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J, Lew R, Jankowski M, Jagła E, Adamska-Sałaciak A, Idzikowski M. 2004. Słownik współczesny angielsko-polski, polsko-angielski. Harlow: Longman. Pp. 1039.
Export: Tagged XML BibTex
Idzikowski M, Fisiak J, Jankowski M, Adamska-Sałaciak A. 1999. Longman Podręczny słownik angielsko-polski, polsko-angielski. Harlow: Longman. Pp. 947.
Export: Tagged XML BibTex
Jankowski M, Lange TW, Skommer G. 1999. Słownik uniwersalny polsko-angielski, angielsko-polski. Berlin - Munich: Langenscheidt. Pp. 496.
Export: Tagged XML BibTex
Jankowski M, Marciniak r. 1994. System operacyjny MS-DOS 6/6.2 dla początkujących i zaawansowanych. Poznań: Nakom. Pp. 612.
Export: Tagged XML BibTex
Idzikowski M, Jankowski M, Pisarski A, Romanowska D, Syguła B. 1993. Słownik idiomów angielskich. (Edited by Jacek Fisiak.) Warszawa: Polska Oficyna Wdawnicza „BGW”. Pp. 379.
Export: Tagged XML BibTex
Jankowski M, Marciniak r. 1992. System operacyjny DR DOS 6 dla początkujących i zaawansowanych. Poznań: Nakom. Pp. 464.
Export: Tagged XML BibTex
Jankowski M, Marciniak r. 1991. System operacyjny MS-DOS 4.0/5.0 dla początkujących i zaawansowanych. Poznań: Nakom. Pp. 520.
Export: Tagged XML BibTex
Nadstoga Z, Jankowski M, Sawala K. 1991. USA: Informacja turystyczna. Rozmówki polsko-angielskie. Mini-słownik. Poznań: Oficyna Wydawnicza Atena. Pp. 212.
Export: Tagged XML BibTex
Jankowski M. 1990. English dictionary for speakers of Polish. Poznań: SAWW. Pp. 789.
Export: Tagged XML BibTex
Nadstoga Z, Jankowski M, Sawala K. 1990. Słownik obrazkowy języka angielskiego. Poznań: Oficyna Wydawnicza Atena. Pp. 91.
Export: Tagged XML BibTex
Jankowski M, Marciniak r. 1990. Słownik informatyczny angielsko-polski. Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Pp. 670.
Export: Tagged XML BibTex
Nadstoga Z, Jankowski M, Sawala K. 1990. Wielka Brytania: Informacja turystyczna. Rozmówki polsko-angielskie. Mini-słownik. Poznań: Oficyna Wydawnicza Atena. Pp. 160.
Export: Tagged XML BibTex