Export (16) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Jankowska?sort=title  [Clear All Filters]
2015
Siek-Piskozub T, Jankowska A. 2015. Znacznie praktyk w rozwijaniu kompetencji nauczycielskiej – perspektywa praktykanta i mentora. Neofilolog 44(2): 209-220.
URL: http://www.poltowneo.org
Export: Tagged XML BibTex
2014
Jankowska A, Zielińska U. 2014. Designing a Self-Assessment Instrument for Developing the Speaking Skill at the Advanced Level.” In: Pawlak, Mirosław; Waniek-Klimczak, Ewa (eds.)  Issues in Teaching, Learning and Testing Speaking in a Second Language. Heidelberg – New York – Dordrecht – London: Springer, 251-265.
Export: Tagged XML BibTex
2013
Siek-Piskozub T, Jankowska A. 2013. The role of practicum in shaping FL teacher competence.” In: Danuta Gabrys-Barker, Ewa Piechurska-Kuciel, Jerzy Zybert (eds.)  Investigations in Teaching and Learning Languages. Heidelberg/New York: Springer International Publishing, 261-279.
Export: Tagged XML BibTex
2012
Siek-Piskozub T, Jankowska A. 2012. Pre-service teacher development - a vicious circle?.” In: Olpińska-Szkiełko,M.; Grucza, S.; Berdychowska, Z.; Żmudzki, J. (eds.)  Der Mensch und seine Sprachen. Festschrift für Professor Franciszek Grucza. Warschauer Studien zur Germanistik und zur Angewandten Linguistik. Band 3. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 534-544.
Export: Tagged XML BibTex
2011
Siek-Piskozub T, Wach A, Jankowska A. 2011. Selected issues in foreign language teaching in Poland at the onset of the third millennium. Fremdsprachen Lehren und Lernen (FLuL) 40(1): 85-99.
Export: Tagged XML BibTex
2010
Jankowska A. 2010. Literatura dziecięca i film w nauce języka angielskiego: Dlaczego warto odwiedzić Krainę Oz?.” In: Wąsik, Z.; Wach A. (eds.)   Heteronomie glottodydaktyki: Domeny, pogranicza i specjalizacje nauczania języków obcych. Księga jubileuszowa z okazji sześćdziesięciolecia urodzin prof. dr hab. Teresy Siek-Piskozub. Poznań: Instytut Filologii Angielskiej UAM, 153-173.
Export: Tagged XML BibTex
Jankowska A. 2010. Projektowanie zajęć w oparciu o materiały autentyczne.” In: Droździał-Szelest, K. (ed.)  Materiały edukacyjne w nauczaniu języków obcych - teoria i praktyka. Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 155-164.
Export: Tagged XML BibTex
2009
Jankowska A. 2009. Task-based learning in pre-service teacher training.” In: Wysocka, M. (ed.)  On language structure, acquisition and teaching. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 428-436.
Export: Tagged XML BibTex
2008
Jankowska A. 2008. 'Prawdziwa' komunikacja w klasie - czy jest możliwa?.” In: Jodłowiec, M.; Niżegorodcew, A. (eds.)  W stronę nowoczesnego nauczania języków obcych. Kraków: Krakowskie Towarzystwo „Tertium”, 239-248.
Export: Tagged XML BibTex
2004
Jankowska A. 2004. Do as you preach or: There is nothing like a good example.” In: Fenclová, M. (ed.)  Vzdelávání učitelů cizích jazyků na počátku 21. Století. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 134-137.
Export: Tagged XML BibTex
2003
Jankowska A. 2003. Wykładowcy w kolegiach językowych wzorem dla przyszłych nauczycieli. Neofilolog 23: 28-35.
Export: Tagged XML BibTex
1994
Jankowska A, Gough Ch. (eds.) 1994. Directions towards 2000: Guidelines for the teaching of English in Poland. Poznań: Instytut Filologii Angielskiej UAM. Pp. 110.
Export: Tagged XML BibTex
Jankowska A. 1994. The regional management of teacher training colleges.” In: Gough, C.; Jankowska, A. (eds.)  Directions towards 2000: Guidelines for the teaching of English in Poland. Poznań: Instytut Filologii Angielskiej UAM, 47-49.
Export: Tagged XML BibTex
Gough Ch, Jankowska A. 1994. The collaborative experience: A report from Poland.” In:   Proceedings of the Fourth International NELLE Conference. Hamburg: NELLE, 28-30.
Export: Tagged XML BibTex
1988
Jankowska A. 1988. The advanced students' motivation for explicit learning of grammar. Glottodidactica 19: 85-94.
Export: Tagged XML BibTex
1986
Jankowska A. 1986. Polish grammars of English.” In: Leitner, G. (ed.)  The English reference grammar. Language and linguistics, writers and readers. Tübingen: Niemeyer, 387-396.
Export: Tagged XML BibTex