Export (47) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Jankowiak  [Clear All Filters]
2009
Jankowiak K. 2009. Review of: Lech Wyszczelski. 2008. O Polsce w Wersalu. Warszawa: Wydawnictwo Adam Marszałek. Przegląd Historyczno-Wojskowy X/2: 197-206.
Export: Tagged XML BibTex
2007
Jankowiak K. 2007. Janusza Pajewskiego żywot książkami naznaczony.” In:   Janusz Pajewski - człowiek i uczony. Materiały z sesji naukowej w stulecie urodzin Profesora Janusza Pajewskiego 7-8 marca 2007r. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 177-207.
Export: Tagged XML BibTex
Jankowiak K, Kaźmierczak J. 2007. An Englishwoman in Lwów. Review of: Wehrfritz, E. 2005. {Letters from Lwów: Life in Poland before Hitler 1938-9}. Wolverwood Books. Pp. 324. Polish-AngloSaxon Studies 12-13: 129-135.
Export: Tagged XML BibTex
2004
Jankowiak K. 2004. Secesyjna wojna (hasło autorskie).” In:   Encyklopedia Britannica (edycja polska) t. 38. Poznań: Kurpisz, 357-364.
Export: Tagged XML BibTex
Jankowiak K. 2004. Stany Zjednoczone Ameryki. Historia (do 1914). (hasło autorskie).” In:   Encyklopedia Britannica (edycja polska) t. 40. Poznań: Kurpisz, 343-362.
Export: Tagged XML BibTex
2002
Jankowiak K. 2002. Jerzy Potocki o Józefie Piłsudskim w listach do matki. Mazowieckie Studia Humanistyczne 8(2): 267-279.
Export: Tagged XML BibTex
2001
Jankowiak K. 2001. Abraham Lincoln (hasło autorskie).” In:   Encyklopedia Britannica (edycja polska) t. 23. Poznań: Kurpisz, 258-261.
Export: Tagged XML BibTex
2000
Jankowiak K. 2000. Thomas Jefferson (hasło autorskie).” In:   Encyklopedia Britannica (edycja polska) t. 18. Poznań: Kurpisz, 328-330.
Export: Tagged XML BibTex
Jankowiak K. 2000. A new history of Scotland in Poland. Review of: Zabieglik, S. 2000. {Historia Szkocji}. Polish-AngloSaxon Studies 8/9: 247-251.
Export: Tagged XML BibTex
1998
Jankowiak K. 1998. Bank Stanów Zjednoczonych (hasło autorskie).” In:   Encyklopedia Britannica (edycja polska) t. 3. Poznań: Kurpisz, 174-175.
Export: Tagged XML BibTex
1997
Jankowiak K. 1997. Archiwalia łańcuckie poza krajem. Miscellanea Historico-Archivistica 7: 43-63.
Export: Tagged XML BibTex
Jankowiak K. 1997. O arystokracji polskiej z kart 'Pamiętnika' Marii Lubomirskiej.” In: Chodyła, Z. (ed.)  Eruditio et interpretatio. Studia historyczne. Poznań: Instytut Historii UAM, 273-280.
Export: Tagged XML BibTex
1995
Jankowiak K. 1995. Review of: Kennedy, P. 1994. {Mocarstwa świata. Narodziny, rozkwit, upadek. Przemiany gospodarcze i konflikty zbrojne w latach 1500-2000}. Dzieje Najnowsze 27/1: 134-140.
Export: Tagged XML BibTex
1994
Jankowiak K. 1994. Polish nobility and the United States in the first half of the 20th century: The Potockis of Łańcut case. Polish-AngloSaxon Studies 5: 41-61.
Export: Tagged XML BibTex
Jankowiak K. 1994. Europa, Europa. Review of: Pomian, K. 1992. {Europa i jej narody}. Czas Kultury 2: 72-75.
Export: Tagged XML BibTex
1993
Jankowiak K. 1993. Ambasady i pałace. Nowiny 4: 4.
Export: Tagged XML BibTex
Jankowiak K. 1993. Z badań nad polskimi orientacjami wobec Ameryki w II poł. XIX w. Przegląd Zachodni 49(2): 163-184.
Export: Tagged XML BibTex
1992
Jankowiak K. 1992. Review of: Pajewski, J. 1991. {Pierwsza wojna światowa 1914-1918}. Przegląd Zachodni 48/3: 155-160.
Export: Tagged XML BibTex
1991
Jankowiak K. 1991. Biografia admirała W.S. Bensona. Review of: Klachko, M. and Trask, D.F. 1987. {Admiral William Shepherd Benson. First Chief of Naval Operations}. Wojskowy Przegląd Historyczny 36/3-4: 305-307.
Export: Tagged XML BibTex
1987
Jankowiak K. 1987. Review of: Korusiewicz, L. 1985. {Wojna secesyjna 1860-1865}. Życie i Myśl 35/1-2: 106-110.
Export: Tagged XML BibTex
Jankowiak K. 1987. Obraz Niemiec wśród polskich imigrantów w Stanach Zjednoczonych w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku.” In: Czubiński, A. (ed.)  Polska i Niemcy. Dziesięć wieków sąsiedztwa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 200-221.
Export: Tagged XML BibTex
1986
Jankowiak K. 1986. Polskie echo sprawy von Papena.” In: Sierpowski, S. (ed.)  Studia z najnowszej historii Niemiec i stosunków polsko-niemieckich. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 189-199.
Export: Tagged XML BibTex
Jankowiak K. 1986. Sprawozdanie z dyskusji.” In:   Pamiętnik XIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich. Część I: Referaty plenarne. Sekcje. Wrocław: Ossolineum, 199-203.
Export: Tagged XML BibTex
1984
Jankowiak K. 1984. Polskie orientacje wobec Stanów Zjednoczonych w II połowie XIX w. Problematyka i stan badań. Sprawozdania PTPN (Wydział Historii i Nauk Społecznych) 97-99: 101-104.
Export: Tagged XML BibTex
Jankowiak K. 1984. XIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Poznań, 6-9 września 1984. Obrady sekcji II - Mity i stereotypy w dziejach Polski. Kwartalnik Historyczny 91(4): 953-957.
Export: Tagged XML BibTex
1983
Jankowiak K. 1983. Roosevelt-Europa-Polska. Przegląd Zachodni 39(2): 155-169.
Export: Tagged XML BibTex
1980
Jankowiak K. 1980. Review of: Pastusiak, L. 1980. {Roosevelt a sprawa polska}. La Pologne et les Affaires Occidentales 16/2: 332-337.
Export: Tagged XML BibTex
Jankowiak K. 1980. Review of: Pastusiak, L. 1980. {Roosevelt a sprawa polska}. Polish Western Affairs 21/2: 308-312.
Export: Tagged XML BibTex
1979
Jankowiak K. 1979. Review of: Chickering, R. 1975. {Imperial Germany and a world without war. The peace movement and German society 1892-1914}. Przegląd Zachodni 35/4: 172-178.
Export: Tagged XML BibTex
1978
Jankowiak K. 1978. Amerykańskie stanowisko w sprawie powojennych stosunków międzynarodowych z okresu neutralności Stanów Zjednoczonych (1914-1917). Przegląd Zachodni 34(5-6): 154-178.
Export: Tagged XML BibTex
Jankowiak K. 1978. Stanowisko Stanów Zjednoczonych w okresie neutralności (1914-1917) w sprawie struktury powojennego świata. Część II: Zagadnienia terytorialne i ustrojowe. Roczniki Historyczne 44: 41-62.
Export: Tagged XML BibTex
Jankowiak K. 1978. Stany Zjednoczone a "Mitteleuropa" (1917-1918).” In: Drozdowski, M. (ed.)  Ameryka Północna. Studia. t.2. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 133-145.
Export: Tagged XML BibTex
1977
Jankowiak K. 1977. O początkach polityki Stanów Zjednoczonych okresu I wojny światowej w sprawie powojennego świata.” In: Czubiński, A. (ed.)  Polska-Niemcy-Europa. Studia z dziejów myśli politycznej i stosunków międzynarodowych. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 306-316.
Export: Tagged XML BibTex
Jankowiak K. 1977. Stany Zjednoczone a Europa 1917-1941. Przegląd Zachodni 33(1): 175-177.
Export: Tagged XML BibTex
Jankowiak K. 1977. Stanowisko Stanów Zjednoczonych w okresie neutralności (1914-1917) w sprawie struktury powojennego świata. Część I: Zagadnienia ogólne. Roczniki Historyczne 43: 59-77.
Export: Tagged XML BibTex
1976
Jankowiak K. 1976. Doktorat honoris causa prof. Janusza Pajewskiego. Przegląd Zachodni 32(1): 217-218.
Export: Tagged XML BibTex
1973
Jankowiak K. 1973. Sesja naukowa pt. 'Historia i współczesność USA'. Przegląd Zachodni 29(3): 186-191.
Export: Tagged XML BibTex
Jankowiak K. 1973. Review of: Zeman, Z.A.B. 1971. {A diplomatic history of the First World War}. Kwartalnik Historyczny 80/4: 984-987.
Export: Tagged XML BibTex
1972
Jankowiak K. 1972. Próby zaangażowania USA przez Rzeszę Niemiecką w jej walkę o pozycję międzynarodową po r. 1904. Studia Historica Slavo-Germanica 1: 267-274.
Export: Tagged XML BibTex
1969
Jankowiak K. 1969. Review of: Berezkin, A.V. 1967. {Oktiabrskaja Revolucija i SSA 1917-1922}. Kwartalnik Historyczny 76/3: 773-775.
Export: Tagged XML BibTex
1968
Jankowiak K. 1968. Bibliografia prac Janusza Pajewskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. seria: Historia 8: 9-15.
Export: Tagged XML BibTex
Jankowiak K. 1968. Review of: Korusiewicz, L. 1967. {Przyczyny wojny secesyjnej w Ameryce}. Kwartalnik Historyczny 75/4: 999-1001.
Export: Tagged XML BibTex
Jankowiak K. 1968. Przewód habilitacyjny dr Jerzego Kozeńskiego. Przegląd Zachodni 24(5-6): 525-527.
Export: Tagged XML BibTex
Jankowiak K. 1968. Stanowisko Roberta Lansinga wobec Rewolucji Październikowej w Rosji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. seria: Historia 9: 171-178.
Export: Tagged XML BibTex
Jankowiak K. 1968. Review of: Voslenskij, M.S. 1968. {Tajnyje sviazy SSA i Germanii 1917-1919. Blok imperialistov protiv Oktiabra}. Przegląd Zachodni 24/5-6: 267-271.
Export: Tagged XML BibTex
Jankowiak K. 1968. Z badań nad stosunkiem Stanów Zjednoczonych do Niemiec w okresie Paryskiej Konferencji Pokojowej w 1919r. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. seria: Historia 8: 221-236.
Export: Tagged XML BibTex
1967
Jankowiak K. 1967. Kariera krakowskiego mieszczanina. Mówią Wieki 10(12): 28-31.
Export: Tagged XML BibTex