Export (1) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Janikowski  [Clear All Filters]
2015
Chmiel A, Janikowski P. (eds.) 2015. Dydaktyka tłumaczenia ustnego. Katowice: Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych. Pp. 416.
URL: http://hdl.handle.net/10593/14246
Export: Tagged XML BibTex