Export (1) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Jakowlewa-Pawlik  [Clear All Filters]
2016
Wach A, Jakowlewa-Pawlik M. 2016. Ocena użyteczności języka ojczystego (polskiego) w uczeniu się gramatyki języków obcych (angielskiego i rosyjskiego): wyniki badań. Studia Rossica Posnaniensia XLI: 473-486.
Export: Tagged XML BibTex