Export (16) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Idzikowski?sort=author  [Clear All Filters]
1993
Idzikowski M, Jankowski M, Pisarski A, Romanowska D, Syguła B. 1993. Słownik idiomów angielskich. (Edited by Jacek Fisiak.) Warszawa: Polska Oficyna Wdawnicza „BGW”. Pp. 379.
Export: Tagged XML BibTex
1996
Idzikowski M. (ed.) 1996. Collins - Słownik polsko-angielski. Collins Polish-English dictionary. Warszawa: BGW. Pp. 505.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J, Jankowski M, Adamska-Sałaciak A, Idzikowski M. (eds.) 1996. Praktyczny słownik angielsko-polski, polsko-angielski. Collins Gem English-Polish, Polish-English dictionary. Warszawa: BGW. Pp. 966.
Export: Tagged XML BibTex
1997
Idzikowski M. (ed.) 1997. Collins - Słownik polsko-angielski. Collins Polish-English dictionary. (2nd ed.) Warszawa: BGW. Pp. 505.
Export: Tagged XML BibTex
Jankowski M, Fisiak J, Adamska-Sałaciak A, Idzikowski M. (eds.) 1997. Praktyczny słownik angielsko-polski, polsko-angielski. Collins Gem English-Polish, Polish-English dictionary. (2nd ed.) Warszawa: BGW. Pp. 966.
Export: Tagged XML BibTex
1999
Idzikowski M, Fisiak J, Jankowski M, Adamska-Sałaciak A. 1999. Longman Podręczny słownik angielsko-polski, polsko-angielski. Harlow: Longman. Pp. 947.
Export: Tagged XML BibTex
Jankowski M, Idzikowski M, Fisiak J, Adamska-Sałaciak A. (eds.) 1999. Praktyczny słownik angielsko-polski, polsko-angielski. Collins Gem English-Polish, Polish-English dictionary. (3rd ed.) Warszawa: Grafpunkt. Pp. 966.
Export: Tagged XML BibTex
2000
Idzikowski M. (ed.) 2000. Collins - Słownik polsko-angielski. Collins Polish-English dictionary. (3rd ed.) Warszawa: Grafpunkt. Pp. 505.
Export: Tagged XML BibTex
2001
Idzikowski M, Świrska M. (eds.) 2001. Duży słownik polsko-niemiecki. Poznań: LektorKlett. Pp. 616.
Export: Tagged XML BibTex
Idzikowski M, Świrska M. (eds.) 2001. PONS Kompaktwörterbuch für alle Fälle Polnisch-Deutsch Deutsch-Polnisch. Stuttgart: Ernst Klett Verlag. Pp. 857.
Export: Tagged XML BibTex
2002
Idzikowski M, Kuc R. (eds.) 2002. PONS uniwersalny slownik angielsko-polski polsko-angielski. Poznań: LektorKlett. Pp. 526.
Export: Tagged XML BibTex
2003
Machniewski M, Feder M, Idzikowski M, Gąsiorowski P. (eds.) 2003. Nowy słownik Fundacji Kościuszkowskiej polsko-angielski Vol.2. The new English-Polish and Polish-English Kosciuszko Foundation dictionary. Kraków: Universitas. Pp. 1256.
Export: Tagged XML BibTex
2004
Fisiak J, Lew R, Jankowski M, Jagła E, Adamska-Sałaciak A, Idzikowski M. 2004. Słownik współczesny angielsko-polski, polsko-angielski. Harlow: Longman. Pp. 1039.
Export: Tagged XML BibTex
2006
Fisiak J, Adamska-Sałaciak A, Idzikowski M, Jankowski M. 2006. Collins English-Polish, Polish-English dictionary. (New edition) Warszawa: eMKa/Arti. Pp. 513-506.
Export: Tagged XML BibTex
2007
Fisiak J, Adamska-Sałaciak A, Idzikowski M, Jankowski M. 2007. Praktyczny słownik angielsko-polski, polsko-angielski. (New edition.) Warszawa: eMKa/Arti. Pp. 970.
Export: Tagged XML BibTex
2011
Fisiak J, Adamska-Sałaciak A, Idzikowski M, Jagła E, Jankowski M, Lew R. 2011. Longman Słownik Współczesny (2nd ed.). (2) Harlow: Pearson Education. Pp. 1128.
Export: Tagged XML BibTex