Export (1) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Graliński  [Clear All Filters]
2000
Krynicki G, Graliński F. 2000. Word-formation analysis in Polish-to-English machine translation.” In: Jassem, W.; Basztura, C.; Demenko, G.; Jassem, K. (eds.)  Technologia mowy i języka. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 112-135.
Export: Tagged XML BibTex