Export (2) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Gibińska  [Clear All Filters]
F
Fabiszak_Jacek, Gibińska M, Nawrocka E. (eds.) 2004. Czytanie Szekspira. Gdańsk: słowo/obraz terytoria. Pp. 632.
Export: Tagged XML BibTex
Fabiszak_Jacek, Kapera M, Gibińska M. 2003. Szekspir. Leksykon. Kraków: ZNAK. Pp. 264.
Export: Tagged XML BibTex