Export (1) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Głogowska  [Clear All Filters]
2004
Głogowska M, Schwartz G. 2004. Acoustic tools for students production of English long tense vowels.” In: Sobkowiak, W.; Waniek-Klimczak, E. (eds.)  Dydaktyka fonetyki języka obcego. Zeszyty Naukowe Instytutu Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie nr 3. PLACE PUBLISHED: PUBLISHER, 80-85.
Export: Tagged XML BibTex