Export (13) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Fordoński?sort=title  [Clear All Filters]
2002
Fordoński K. 2002. A Personal Olympus - Ancient Greek and Roman mythology as a source of symbolism in E. M. Forster's fiction.” In: Witalisz, W.; Leese, P. (eds.)  Proceedings of the Tenth Annual Conference of the Polish Association for the Study of English, Kraków April 2001. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 203-221.
Export: Tagged XML BibTex
2001
Fordoński K. 2001. The symbolic patterns in Edward Morgan Foster's {A room with a view} and their rendering in the film by James Ivory.” In: Trigo, S. (ed.)  Literatura, Cinema e Outras Artes. Homenagem a Ernest Hemingway a Manoel de Oliveira. Porto: Universidade Fernando Pessoa, 353-362.
Export: Tagged XML BibTex
Fordoński K. 2001. William Wharton - szkic do portretu.” In: Pyzik, T. (ed.)  Essays in American fiction. Katowice: Uniwersytet Śląski, 130-152.
Export: Tagged XML BibTex
2000
Fordoński K. 2000. Everything I know about good and bad life I learned from pigeons. Fiction of Willian Wharton as a course in practical ethics.” In: Pyzik, T. (ed.)  Reflections on ethical values in post(?) modern American literature. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 97-103.
Export: Tagged XML BibTex
Fordoński K. 2000. Egzotyzować defamiliaryzacje? Problemy przekładu postmodernistycznej powieści amerykańskiej - Donald Barthelme.” In: Kubiński, W.; Kubińska, A.; Wolański, T.Z. (eds.)  Translating the untraslatable. Proceedings of the 1st International Translation Studies Conference, Gdańsk-Elbląg, 1999. Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 183-190.
Export: Tagged XML BibTex
Fordoński K. 2000. Polski przekład literacki w warunkach wolnego rynku. Spojrzenie nieobiektywne, prowokacyjne i stronnicze. Przekładaniec - A Journal of Literary Translation 7: 131-149.
Export: Tagged XML BibTex
1999
Fordoński K. 1999. Fortinbras - Hero from behind the stage.” In: Świdziński, J.; Fabiszak, J. (eds.)  Studia nad literaturami europejskimi. Księga poświęcona pamięci Profesora dr hab. Henryka Zbierskiego. Studies in European literatures. Essays in memory of Professor Henryk Zbierski. Poznań: Motivex, 99-106.
Export: Tagged XML BibTex
Fordoński K. (ed.) 1999. From the Victorians to our contemporaries. An anthology of English literature 1832-1998. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis. Pp. 376.
Export: Tagged XML BibTex
Fordoński K. 1999. Literary graphology or the meaning of font in the novels of William Wharton.” In: Edelson, M.; Sumera, A.; Uchman, J. (eds.)  PASE Papers in literature and culture. Proceedings of the Fifth Annual Conference of PASE. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 23-28.
Export: Tagged XML BibTex
Fordoński K. 1999. Translating the translated, mistranslated and untranslatable. Several remarks upon the Polish editions of {At swim-two-birds} by Flann O'Brien. Przekładaniec - A Journal of Literary Translation 5: 71-79.
Export: Tagged XML BibTex
Fordoński K. 1999. The symbolic meaning of water in {A room with a view} by E.M. Forster.” In: Bela, T.; Mazur, Z. (eds.)  Tradition and postmodernity: English and American studies and the challenges of the future. Kraków: Universitas, 203-212.
Export: Tagged XML BibTex
1998
Fordoński K. 1998. Poeta propagatorem piękna. William Butler Yeats i narodowa moneta irlandzka. Poznańskie Studia Polonistyczne. Aktor w świecie i teatrze. Seria Literacka V (XXV): 325-336.
Export: Tagged XML BibTex
1997
Fordoński K. 1997. Czy 'młodzi gniewni' w ogóle istnieli? Próba dyskusji nad bezkrytycznym przyjmowaniem powszechnie uznanej terminologii.” In: Pyzik, T. (ed.)  Literatura w kształceniu i wychowaniu: z teorii i praktyki. Katowice: Uniwersytet Śląski, 44-55.
Export: Tagged XML BibTex