Export (183) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Fisiak?sort=title  [Clear All Filters]
Collection
Fisiak J, Bator M, Sylwanowicz M. (eds.) 2015. Essays and studies in Middle English. Frankfurt/M. - New York: Peter Lang Verlag. Pp. .
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J, Bator M. (eds.) 2013. Historical English word-formation and semantics. Warsaw Studies in English Language and Literature 14. Frankfurt/M. - New York - Warsaw: Peter Lang Verlag. Pp. 503.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J, Bator M. (eds.) 2011. Foreign influence on Medieval English. Frankfurt/M. - New York: Peter Lang Verlag. Pp. 326.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J. (ed.) 2011. Studies in Old and Middle English. Warsaw Studies in English Language and Literature 1. (2) Frankfurt/M. - New York - Warsaw: Peter Lang Verlag. Pp. 241.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J, Chruszczewski P. (eds.) 2009. Studies in American Language, Culture and Literature. Kraków: Tertium. Pp. 254.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J. (ed.) 2006. English Language, Literature and Culture. Selected Papers from the 13th PASE Conference, Poznań 2004. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. Pp. 195.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J, Kang H. 2005. Recent Trends in Medieval English Language and Literature in honour of Young-Bae Park. Seoul: Thaehaksa. Pp. 481.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J, Oizumi A, Scahill J. (eds.) 2005. Text and Language in Medieval English Prose. A festschrift for Tadao Kubouchi. Frankfurt am Main - New York: Peter Lang. Pp. 319.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J. (ed.) 2003. Nowy słownik Fundacji Kościuszkowskiej angielsko-polski, polsko-angielski. The new English-Polish and Polish-English Kosciuszko Foundation dictionary. Kraków: Universitas. Pp. 1730-1256.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J, Schwarz CM, Seaton MA. (eds.) 2002. Praktyczny słownik angielsko-polski, polsko-angielski. Warszawa: PWN. Pp. 920.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J, Trudgill P. (eds.) 2001. East Anglian English. Woodbridge, Suffolk: Boydell & Brewer. Pp. 264.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J. (ed.) 2000. Collins - Słownik angielsko-polski, polsko-angielski. Collins English-Polish, Polish-English dictionary. (2 vols. 3rd ed.) Warszawa: Grafpunkt. Pp. 512+505.
Export: Tagged XML BibTex
Jankowski M, Idzikowski M, Fisiak J, Adamska-Sałaciak A. (eds.) 1999. Praktyczny słownik angielsko-polski, polsko-angielski. Collins Gem English-Polish, Polish-English dictionary. (3rd ed.) Warszawa: Grafpunkt. Pp. 966.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J, Krygier M. (eds.) 1998. Advances in English historical linguistics 1996. Berlin: Mouton de Gruyter. Pp. 612.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J, Oizumi A. (eds.) 1998. English historical linguistics and philology in Japan. Berlin: Mouton de Gruyter. Pp. 464.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J. (ed.) 1997. Collins - Słownik angielsko-polski, polsko-angielski. Collins English-Polish, Polish-English dictionary. (2 vols. 2nd ed.) Warszawa: BGW. Pp. 512+505.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J. (ed.) 1997. Linguistic reconstruction and typology. Berlin - New York: Mouton de Gruyter. Pp. 368.
Export: Tagged XML BibTex
Jankowski M, Fisiak J, Adamska-Sałaciak A, Idzikowski M. (eds.) 1997. Praktyczny słownik angielsko-polski, polsko-angielski. Collins Gem English-Polish, Polish-English dictionary. (2nd ed.) Warszawa: BGW. Pp. 966.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J. (ed.) 1997. Studies in Middle English Linguistics. Berlin - New York: Mouton de Gruyter. Pp. 621.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J. (ed.) 1997. Typology and Linguistic Reconstruction. Berlin - New York: Mouton de Gruyter. Pp. 368.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J. (ed.) 1996. Collins - Słownik angielsko-polski, polsko-angielski. Collins English-Polish, Polish-English dictionary. (2 vols.) Warszawa: BGW. Pp. 521+505.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J. (ed.) 1996. Middle English miscellany: From vocabulary to linguistic variation. Poznań: Motivex. Pp. 283.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J. 1996. Praktyczny słownik angielsko-polski, polsko-angielski. Collins Gem English-Polish, Polish-English Dictionary. Warszawa: BGW. Pp. 966.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J, Jankowski M, Adamska-Sałaciak A, Idzikowski M. (eds.) 1996. Praktyczny słownik angielsko-polski, polsko-angielski. Collins Gem English-Polish, Polish-English dictionary. Warszawa: BGW. Pp. 966.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J. (ed.) 1995. Linguistic change under contact conditions. Berlin - New York: Mouton de Gruyter. Pp. 438.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J. (ed.) 1995. Medieval dialectology. Berlin - New York: Mouton de Gruyter. Pp. viii, 331.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J. (ed.) 1993. Słownik idiomów angielskich. Warszawa: BGW. Pp. 379.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J, Puppel S. (eds.) 1992. Phonological investigations. Amsterdam: Benjamins. Pp. 507.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J. (ed.) 1990. Further insights into contrastive analysis. Amsterdam - Philadelphia: Benjamins. Pp. 610.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J. (ed.) 1990. Historical linguistics and philology. Berlin - New York: Mouton de Gruyter. Pp. 401.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J. (ed.) 1988. Historical dialectology: Regional and social. Berlin - New York: Mouton de Gruyter. Pp. 694.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J. (ed.) 1985. Historical semantics. Historical word-formation. Berlin - New York: Mouton de Gruyter. Pp. 607.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J. (ed.) 1985. Papers from the 6th international conference on historical linguistics. Poznań - Amsterdam: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Benjamins. Pp. 622.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J. (ed.) 1984. Contrastive linguistics: Prospects and problems. Berlin - New York: Mouton de Gruyter. Pp. 449.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J. (ed.) 1984. Historical syntax. Berlin - New York: Mouton de Gruyter. Pp. 636.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J. (ed.) 1981. Contrastive linguistics and the language teacher. Oxford: Pergamon Press. Pp. 284.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J. (ed.) 1980. Historical morphology. The Hague: Mouton. Pp. 476.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J. (ed.) 1980. Theoretical issues in contrastive linguistics. Amsterdam: Benjamins. Pp. 430.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J. (ed.) 1978. Recent developments in historical phonology. The Hague: Mouton. Pp. 455.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J. (ed.) 1977. Bibliography of writings on English language and literature in Poland 1945-1975. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Pp. 205.
Export: Tagged XML BibTex
Chapter in Collection
Fisiak J. 2013. Discovering English historical linguistics in Japan: A personal view.” In: Hosaka, M. et al. (eds.)  Phases of the history of English. Frankfurt/Main: Peter Lang Verlag, 5-23.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J. 2006. Zagadka staroangielska.” In: Gazda, G.; Tynecka-Makowska, S. (eds.)  Słownik rodzajów i gatunków literackich. Kraków: Universitas, 800-801.
Export: Tagged XML BibTex
Awedyk W, Fisiak J, Hamans C. 2005. Do loanwords have sex?.” In: Smelik, Bernadette; Hofman, Rijcklof; Hamans, Camiel; Cram, David (eds.)  A Companion in Linguistics. A Festschrift for Anders Ahlqvist on the occasion of his sixtieth birthday. Nijmegen: Stichting de Keltische Draak, 296-309.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J. 2001. Old East Anglian: A problem in Old English dialectology.” In: Fisiak, J.; Trudgill, P. (eds.)  East Anglian English. Woodbridge, Suffolk: Boydell & Brewer, 13-38.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J. 2000. Middle English {beck} in the Midlands: The place-name evidence.” In: Dalton-Puffer, Ch.; Ritt, N. (eds.)  Words: Structure, meaning, function. A festschrift for Dieter Kastovsky. Berlin - New York: Mouton de Gruyter, 87-93.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J. 1999. Onomastic dialectology of Old English.” In: Bańczerowski, J.; Zgółka, T. (eds.)  Linguam amicabilem facere. Ludovico Zabrocki in memoriam. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 207-217.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J, Hamans C. 1997. Memento for a lefto.” In: Ahlqvist, A.; Čapková, V. (eds.)  Dán do oide. Essays in Memory of Conn R. O'Cleirigh. Dublin: The Linguistics Institute of Ireland, 159-163.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J. 1997. Najnowsze tendencje w nauczaniu języków obcych.” In:   Języki obce w systemie standardów kwalifikacyjnych w bankowości. Materiały z konferencji, która odbyła się dnia 20 listopada 1996 w Warszawie. Warszawa: Fundacja Nauki Języków Obcych - Związek Banków Polskich, 21-28.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J. 1997. OE {hyll} in the East Midlands in Early Middle English.” In: Ramisch, H.; Wynne, K. (eds.)  Language in time and space. Studies in honour of Wolfgang Viereck on the occasion of his 60th birthday. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 86-99.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J, Sajkowski Z. 1997. Zastosowanie interakcyjnych metod szkoleniowych w nauce języków obcych a wymogi standardu językowego w bankowości polskiej.” In: Gołaszewski, A.; Folczak, Z. (eds.)  Rozwój gospodarki europejskiej - problemy integracji. Warszawa: Instytut Międzynarodowych Finansów i Bankowości, 168-204.
Export: Tagged XML BibTex