Export (3) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Ferlacka  [Clear All Filters]
S
Sobkowiak W, Ferlacka W. 2011. Indeks trudności fonetycznej a elektroniczne książki RA-Z.” In: Pawlak, M.; Wolski, B. (eds.)  Wykorzystanie nowoczesnych technologii w dydaktyce języków obcych. Konin: Wydawnictwo PWSZ, 103-121.
Export: Tagged XML BibTex
Sobkowiak W, Ferlacka W. 2011. "Happiness I hadn't felt before", czyli nauka języków obcych w Drugim Życiu.” In: Pawlak, M.; Wolski, B. (eds.)  Wykorzystanie nowoczesnych technologii w dydaktyce języków obcych. Konin: Wydawnictwo PWSZ, 123-130.
Export: Tagged XML BibTex
Sobkowiak W, Ferlacka W. 2006. Calibrating the Phonetic Difficulty Index.” In: W.Sobkowiak & E.Waniek-Klimczak (eds.)  Dydaktyka fonetyki języka obcego w Polsce. Proceedings of the Phonetics in FLT 6 Conference in Mikorzyn, 8-10.5.2006. Konin: PWSZ w Koninie, 173-187.
Export: Tagged XML BibTex