Export (1) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Dzierżanowska?sort=year  [Clear All Filters]
S
Siek-Piskozub T, Dzierżanowska E, Kubrakiewicz J. 1998. Program nauczania dla szkoły podstawowej. Język angielski. Warszawa: WSiP. Pp. 43.
Export: Tagged XML BibTex