Export (4) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Drwal  [Clear All Filters]
2016
Drwal M. 2016. Buiten de literaire canon. Literatuur van vrouwen uit de arbeidersklasse en modernisering van Zuid-Afrika in de eerste helft van de 20e eeuw. Roczniki Humanistyczne 64(5): 144-155.
Export: Tagged XML BibTex
Drwal M. 2016. Domowym sposobem albo południowoafrykańska "medycyna" w XIX i XX wieku. Zetknięcie kultur medycznych białego człowieka (II).” In: Galant, Arleta; Zawiszewska, Agata (eds.)  Kobieta, literatura, medycyna. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 257-276.
Export: Tagged XML BibTex
2015
Drwal M. 2015. "Naturalne" miejsce kobiety burskiej w Afryce Południowej przełomu XIX i XX wieku.” In: Charchalis, Wojciech; Diaz-Szmidt ,Renata; Siwierska, Ewa; Szupejko, Małgorzata (eds.)  Współczesne literatury afrykańskie i inne teksty kultury w świetle badań postkolonialnych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 69-87.
Export: Tagged XML BibTex
Drwal M. 2015. Lezer als co-auteur van de tekst – interpretaties van egodocumenten uit de periode van de Anglo-Boerenoorlog (1899-1902).” In: Engelbrechtová, Jana (ed.)  De Nederlandstalige literatuur internationaal. Centraal-Europese blikken op de Nederlandstalige literatuur. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 57-84.
Export: Tagged XML BibTex