Export (37) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Droździał-Szelest?sort=title  [Clear All Filters]
2016
Droździał-Szelest K, Domińska A. 2016. Developing writing strategies of poor language learners at the level of junior-high school. Neofilolog 46(1): 59-77.
URL: http://www.poltowneo.org/images/neofilolog/Neofilolog_46_1.pdf
Export: Tagged XML BibTex
Droździał-Szelest K. 2016. Pisanie w języku obcym jako doświadczenie interkulturowe.” In: Jaroszewska, Anna; Karpeta-Peć Beata; Smuk, Maciej; Sobańska-Jędrych, Joanna; Sujecka-Zając, Jolanta (eds.)  Wielojęzyczność i międzykulturowość na lekcji języka obcego – między teorią a praktyką nauczania. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 169-187.
Export: Tagged XML BibTex
2013
Droździał-Szelest K. 2013. Methods in Language Teaching: Do We Still Need Them?.” In: Droździał-Szelest, Krystyna; Pawlak, Mirosław (eds.)  Psycholinguistic and Sociolinguistic Perspectives on Second Language Learning and Teaching. Studies in Honor of Waldemar Marton. Heidelberg: Springer-Verlag, 177-197.
Export: Tagged XML BibTex
Droździał-Szelest K, Pawlak M. (eds.) 2013. Psycholinguistic and Sociolinguistic Perspectives on Second Language Learning and Teaching. Studies in Honor of Waldemar Marton. Heidelberg: Springer-Verlag. Pp. 250.
Export: Tagged XML BibTex
Droździał-Szelest K, Szczuka-Dorna L. 2013. Students' perceptions of Content and Language Integrated Learning at selected technical universties in Poland. Neofilolog 41(2): 149-168.
Export: Tagged XML BibTex
Droździał-Szelest K. 2013. Teachers' work is never done: Some reflections on the role of foreign language teachers (LSP) in the 21st century.” In: Szczuka-Dorna, Liliana (ed.)  Modern approaches to LSP: Selected issues in teaching adults at higher educational level. Poznań: Publishing House of Poznań University of Technology, 7-18.
Export: Tagged XML BibTex
2012
Droździał-Szelest K, Pawlak M. 2012. Review of doctoral research in second language acquisition, language learning and teaching in Poland (2006-2010). Language Teaching 45(3): 1-29.
Export: Tagged XML BibTex
2011
Droździał-Szelest K. 2011. Needs Analysis vs. language assessment in teaching ESP at the university level.” In: Szczuka-Dorna, Liliana; Kałkowska, Joanna (eds.)  The impact of language assessment on education and employment policy. Poznań: Poznań University of Technology, 27-34.
Export: Tagged XML BibTex
Droździał-Szelest K. 2011. Oral skills awareness of advanced EFL learners.” In: Pawlak, Mirosław; Waniek-Klimczak, Ewa; Majer, Jan (eds.)  Speaking in contexts of instructed foreign language acquisition. Bristol: Multilingual Matters, 131-148.
Export: Tagged XML BibTex
Droździał-Szelest K. 2011. W poszukiwaniu autonomicznego nauczyciela języków obcych.” In: Pawlak, Mirosław (ed.)  Autonomia w nauce języka obcego - uczeń a nauczyciel. Poznań / Kalisz / Konin: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM , 374-391.
Export: Tagged XML BibTex
2010
Droździał-Szelest K. (ed.) 2010. Materiały edukacyjne w nauczaniu języków obcych - teoria i praktyka. Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Pp. 258.
Export: Tagged XML BibTex
Droździał-Szelest K. 2010. Podręczniki w procesie nauczania języka angielskiego: czy i w jakim stopniu można na nich polegać?.” In: Droździał-Szelest, Krystyna (ed.)  Materiały edukacyjne w nauczaniu języków obcych - teoria i praktyka. Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 17-29.
Export: Tagged XML BibTex
2008
Droździał-Szelest K. 2008. Applied linguistics and its contributions to language pedagogy.” In: Wełnic, Ewa (ed.)  Friendly metaphors: Essays on linguistics, literature and culture in honour of Aleksander Szwedek. Berlin: Peter Lang Verlag, 9-21.
Export: Tagged XML BibTex
Droździał-Szelest K. 2008. Trening strategiczny na lekcji języka obcego - mit czy rzeczywistość?.” In: Pawlak, Mirosław (ed.)  Autonomia w nauczaniu języków obcych - co osiągnęliśmy i dokąd zmierzamy. Kalisz-Poznań: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu, 405-415.
Export: Tagged XML BibTex
2007
Droździał-Szelest K. 2007. Kształcenie nauczycieli języka angielskiego w kontekście założeń Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.” In: Pawlak, Mirosław; Fisiak, Jadwiga (eds.)  Dokumenty Rady Europy a nauczanie języków obcych w polskim systemie edukacji. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 245-254.
Export: Tagged XML BibTex
Pawlak M, Droździał-Szelest K. 2007. When I think about grammar… Exploring English department students’ beliefs about grammar, grammar learning and grammar teaching.” In: Pawlak, Mirosław (ed.)  Exploring focus on form in language teaching. Kalisz-Poznań: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu, 299-318.
Export: Tagged XML BibTex
2006
Kębłowska M, Droździał-Szelest K. 2006. New challenges in the teaching profession - are we ready to face them?.” In: Dziubalska-Kołaczyk, K. (ed.)  IFAtuation: A Life in IFA. A Festschrift for Professor Jacek Fisiak on the Occasion of His 70th Birthday. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 175-195.
Export: Tagged XML BibTex
Droździał-Szelest K. 2006. Recent developments in ELT methodology and their implications for language teacher education.” In: Zybert, Jerzy (ed.)  Issues in foreign language learning and teaching . Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszwskiego, 46-65.
Export: Tagged XML BibTex
2004
Droździał-Szelest K. 2004. Strategie uczenia się języka obcego: badania a rzeczywistość edukacyjna.” In: Pawlak, M. (ed.)  Autonomia w nauce języka obcego. Poznań: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM, 31-43.
Export: Tagged XML BibTex
2003
Droździał-Szelest K. 2003. Lekcje z przeszłości: czego uczy nas historia nauczania języków obcych.” In: No editor  Języki obce: narzędzie komunikacji naukowej. (Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z okazji 50-lecia Studium Języków Obcych Akademii Rolniczej w Poznaniu). Poznań: Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, 31-37.
Export: Tagged XML BibTex
2002
Droździał-Szelest K, Pawlikowski J, Witkowski M. 2002. Wyższe szkolnictwo niepaństwowe w polskim systemie akredytacji.” In: Szabłowski, J. (ed.)  Sektor prywatny w szkolnictwie wyższym w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 73-83.
Export: Tagged XML BibTex
2000
Droździał-Szelest K. 2000. Review of: Arnold, J. (ed.) {Affect in Language Learning}. A Journal for English Language Teacher Education 3/1: 57-59.
Export: Tagged XML BibTex
1999
Droździał-Szelest K, Nowacka D, Porczyńska M. 1999. Strategie w procesie nauczania języka obcego w szkole średniej. Języki Obce w Szkole 3: 203-208.
Export: Tagged XML BibTex
Droździał-Szelest K. 1999. Towards strategic teaching in a foreign language classroom. Network. A Journal for English Language Teacher Education 2(1): 17-22.
Export: Tagged XML BibTex
1998
Droździał-Szelest K, Porczyńska M. 1998. Strategie uczenia się języka obcego - możliwości treningu. Neofilolog 16: 56-65.
Export: Tagged XML BibTex
1997
Droździał-Szelest K. 1997. Language learning strategies in the process of acquiring a foreign language. Poznań: Motivex. Pp. 175.
Export: Tagged XML BibTex
1994
Droździał-Szelest K, Palmer G. 1994. Developing a syllabus for university English: Incorporating action research into the MA thesis.” In: Gough, C.; Jankowska, A. (eds.)  Directions towards 2000: Guidelines for the teaching of English in Poland. Poznań: Instytut Filologii Angielskiej UAM, 65-68.
Export: Tagged XML BibTex
1993
Droździał-Szelest K. 1993. Manfred Prokop's {Learning strategies for second language users}. Glottodidactica 21: 145-153.
Export: Tagged XML BibTex
Droździał-Szelest K. 1993. Strategies of second language learners: some research findings and their pedagogical implications. Glottodidactica 21: 43-52.
Export: Tagged XML BibTex
1991
Droździał-Szelest K. 1991. Strategie uczenia się języka obcego uczniów polskiej szkoły średniej. Neofilolog 3: 61-72.
Export: Tagged XML BibTex
1989
Droździał-Szelest K. 1989. Review of: Krakowian, B. {O nauczaniu rozumienia mowy obcojęzycznej}. Studies in Second Language Acquisition 11/4: 466-468.
Export: Tagged XML BibTex
1986
Droździał K. 1986. Review of: Howatt, A.P.R. 1984. {A history of English language teaching}. Glottodidactica 16: 132-137.
Export: Tagged XML BibTex
Droździał K. 1986. Intensive language teaching: practice, problems and prospects.” In: Kastovsky, D.; Szwedek, A. (eds.)  Linguistics across historical and geographical boundaries. In honour of Jacek Fisiak on the occasion of his 50th birthday. Berlin - New York: Mouton de Gruyter, 1195-1202.
Export: Tagged XML BibTex
1983
Droździał-Szelest K. 1983. Nowe kierunki w nauczaniu języków obcych - przegląd wybranych metod. Języki Obce w Szkole 1: 27-34.
Export: Tagged XML BibTex
1979
Droździał-Szelest K. 1979. Developing communication strategies and grammar exercises. Glottodidactica 12: 91-102.
Export: Tagged XML BibTex
1978
Droździał K. 1978. Review of: Chastain, K. {Developing second-language skills: Theory to practice}. Glottodidactica 11: 104-109.
Export: Tagged XML BibTex
Droździał K, Krzyżanowski H. 1978. Do we need error analysis in the EFL classroom?. Glottodidactica 11: 33-40.
Export: Tagged XML BibTex