Export (1) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Deszcz-Tryhubczak  [Clear All Filters]
2011
Wąsik_Zdzisław, Oziewicz M, Deszcz-Tryhubczak J. (eds.) 2011. Exploring the Benefits of the Alternate History Genre (W poszukiwaniu pożyteczności gatunku historii alternatywnych). Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia. Vol. 5. Wrocław: Philological School of Higher Education in Wrocław Publishing. Pp. 154.
Export: Tagged XML BibTex