Export (12) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Cochrane?sort=author  [Clear All Filters]
2006
Cochrane N, Venter R. (eds.) 2006. Padkaarte. Pretoria: Eulitz Productions.
Export: Tagged XML BibTex
Cochrane N. 2006. Review of: Raka – die roman deur Koos Kombuis. Tydskrif vir Letterkunde 43(2): 234-235.
Export: Tagged XML BibTex
Cochrane N. 2006. Uit in die kuberruim: Enkele waardetoevoegings en uitdagings ten opsigte van Gay@Litnet binne die Suid-Afrikaanse konteks. Werkwinkel. Journal of Low Countries and South African Studies 1(1): 127-145.
Export: Tagged XML BibTex
2005
Cochrane N. 2005. Die pikareske tematiek in André P. Brink se {Inteendeel}. Tydskrif vir Letterkunde 42(2): 92-101.
Export: Tagged XML BibTex
Cochrane N. (ed.) 2005. Die koppie en ander verhale. Pretoria: Aktuapers Uitgewers.
Export: Tagged XML BibTex
Cochrane N. 2005. ’n Ondersoek na pikareske motiewe in {Anderkant die stilte} deur André P. Brink. Stilet XVII:1: 64-188.
Export: Tagged XML BibTex
2004
Cochrane N. (ed.) 2004. Die selfoon en ander verhale. Pretoria: Aktuapers Uitgewers.
Export: Tagged XML BibTex
Cochrane N. 2004. Op ’n plesiervaart van dwaasheid: enkele intertekstuele aspekte in {Die suiwerste Hugenoot is Jan Schoeman} deur Etienne Leroux. Stilet XVI:1: 132-159.
Export: Tagged XML BibTex
Cochrane N. 2004. {Swart koring} van Joan Hambidge as parodie en pastiche op populêre kultuur. Tydskrif vir Letterkunde 41(2): 127-142.
Export: Tagged XML BibTex
Cochrane N. 2004. Review of: {Stylboek: riglyne vir paslik skryf} (Du Toit, Piet. & Müller, Wanda.). Tydskrif vir Letterkunde 41(1): 181-182.
Export: Tagged XML BibTex
2003
Cochrane N. 2003. {Draaijakkals} van George Weideman as pikareske roman: ’n Voorlopige verkenning. Stilet XV:1: 145-167.
Export: Tagged XML BibTex
2001
Cochrane N. 2001. Literêre minderhede in die Afrikaanse uitgewersbedryf na 1994: Homeros en Kwela Uitgewers as gevallestudies. Tydskrif vir Letterkunde 39(3): 67-77.
Export: Tagged XML BibTex