Export (38) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Cieślicka?sort=title  [Clear All Filters]
2013
Jaworska D, Cieślicka A, Rataj K. 2013. Irony comprehension in schizophrenia.” In: Połczyńska, Monika; Pakuła, Łukasz Piotr; Jaworska Dorota (eds.)  Young Linguists' Insights: Taking interdisciplinary approaches to the fore. Poznań: Wydział Anglistyki UAM, 175-180.
Export: Tagged XML BibTex
2012
Cieślicka A. 2012. Do nonnative language speakers chew the fat and spill the beans with different brain hemispheres?: Investigating idiom decomposability with the divided visual field paradigm. Journal of Psycholinguistic Research 1-29: DOI: 10.1007/s10936-012-9232-4.
Export: Tagged XML BibTex
2011
Cieślicka A, Heredia RR. 2011. Hemispheric asymmetries in processing L1 and L2 idioms:Effects of salience and context. Brain & Language 116: 136-150.
Export: Tagged XML BibTex
Cieślicka A. 2011. Suppression of literal meanings in L2 idiom processing: Does context help?. Studies in Second Language Learning and Teaching 1(1): 13-36.
Export: Tagged XML BibTex
Cieślicka A, Rataj K, Jaworska D. 2011. Zaburzenia przetwarzania języka figuratywnego w afazji. Neuropsychiatria i Neuropsychologia 6(1): 1-10.
Export: Tagged XML BibTex
2010
Cieślicka A. 2010. Formulaic language in L2: Storage, retrieval and production of idioms by second language learners.” In: Pütz, M.; Sicola, L. (eds.)  Cognitive Processing in Second Language Acquisition: Inside the Learner's Mind. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, 149-168.
Export: Tagged XML BibTex
2009
Cieślicka A, Ekert A. 2009. Investigating asymmetry in lexical processing with proficient Polish-English bilinguals: The lexical decision task.” In: Arabski, J.; Wojtaszek, A. (Eds.)  Multidisciplinary perspectives on Second Language Acquisition and Foreign Language Learning. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Oficyna Wydawnicza WW, 241-253.
Export: Tagged XML BibTex
Cieślicka A, Rataj K, Gorzelańczyk EJ, Kuklińska M. 2009. Idiom and metaphor comprehension in schizophrenia.” In: Arabski, J.; Wojtaszek, A. (Eds.)  Language Learning Studies. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Oficyna Wydawnicza WW, 167-181.
Export: Tagged XML BibTex
Cieślicka A, O’Rourke B, Singleton D. 2009. Salience or context in the processing of L1 and L2 multi-word units?.” In: Wysocka, M. (ed.)  On language structure, acquisition and teaching. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 293-304.
Export: Tagged XML BibTex
2008
Cieślicka A. 2008. Are conceptual metaphors activated on-line during the processing of figurative expressions?.” In: Zdzisław, Wąsik; Tomasz, Komendziński (eds.)  Metaphor and Cognition (Philologica Wratislaviensia: From Grammar to Discourse, vol. 1). Frankfurt am Main: Peter Lang, 99-115.
Export: Tagged XML BibTex
Cieślicka A. 2008. Hemispheric differences in processing salient and nonsalient meanings of L1 and L2 fixed expressions.” In: María Àlvarez de la Granja (ed.)  Lenguaje figurado y motivación: Una perspectiva desde la fraseología. Frankfurt am Main: Peter Lang, 111-127.
Export: Tagged XML BibTex
Cieślicka A, Kowynia A. 2008. Struktura słownika umysłowego u trójjęzycznych tłumaczy polsko-angielsko-niemieckich i polsko-niemiecko-angielskich.” In: Jaroszewska, A.; Torenc, M. (eds.)  Kultury i języki poznawać-uczyć się-nauczać. Kulturen und Sprachen verstehen-lernen-lehren. Festschrift für Frau Professor Elżbieta Zawadzka-Bartnik zum 65. Geburstag. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 23-37.
Export: Tagged XML BibTex
Cieślicka A, O’Rourke B, Singleton D. 2008. The processing of multi-word units: Evidence from readers’ eye movements.” In: Myczko, K.; Skowronek, B.; Zabrocki, W. (eds.)  Perspektywy glottodydaktyki i językoznawstwa. Tom jubileuszowy z okazji 70. urodzin Profesora Waldemara Pfeiffera. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 39-55.
Export: Tagged XML BibTex
2007
Cieślicka A, O’Rourke B, Singleton D. 2007. Activation of literal and idiomatic meanings during on-line processing of L1 and L2 idioms.” In: Arabski, J. (ed.)  Challenging tasks for psycholinguistics in the new century. Katowice: Oficyna Wydawnicza, 267-282.
Export: Tagged XML BibTex
Cieślicka A. 2007. Effects of literal plausibility and predictability on the suppression of irrelevant literal meanings in idiom processing.” In: Fabiszak, M. (ed.)  Language and meaning. Cognitive and functional perspectives. Frankfurt am Main: Peter Lang, 39-61.
Export: Tagged XML BibTex
Cieślicka A. 2007. Kompetencja metaforyczna w języku obcym: Rola metafor pojęciowych w przetwarzaniu języka obcego.” In: Maria Jodłowiec and Anna Niżegorodcew (eds.)  Dydaktyka Języków Obcych na Początku XXI Wieku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 65-75.
Export: Tagged XML BibTex
Cieślicka A. 2007. Language experience and fixed expressions: Differences in the salience status of literal and figurative meanings of L1 and L2 idioms.” In: Marja Nenonen - Sinikka Niemi (eds.)  Collocations and Idioms 1: Papers from the First Nordic Conference on Syntactic Freezes, Joensuu, Finland, May 19-20, 2006. Joensuu: Joensuu University Press, 55-70.
Export: Tagged XML BibTex
Cieślicka A. 2007. The graded salience hypothesis in L2.” In: Fisiak, J. (ed.)  English language, literature and culture: Selected papers from the 13th PASE Conference, Poznań 2004. Poznań: Unidruk, 33-48.
Export: Tagged XML BibTex
2006
Cieślicka A, Kujałowicz (Lijewska) A. 2006. Cross-linguistic interactions in the trilingual lexicon: Language selective or non-selective access of interlingual homographs in L3 visual word recognition?.” In: Dziubalska-Kołaczyk, K. (ed.)  IFAtuation: A Life in IFA. A Festschrift for Professor Jacek Fisiak on the Occasion of His 70th Birthday. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 131-151.
Export: Tagged XML BibTex
Cieślicka A. 2006. Literal salience in on-line processing of idiomatic expressions by L2 speakers. Second Language Research 22(2): 115-144.
Export: Tagged XML BibTex
Cieślicka A. 2006. On building castles on the sand, or exploring the issue of transfer in the interpretation and production of L2 fixed expressions.” In: Arabski, J. (ed.)  Cross-linguistic influences in second language lexicon. Clevedon: Multilingual Matters Ltd, 226-245.
Export: Tagged XML BibTex
Cieślicka A. 2006. Pedagogical applications of psycholinguistic research into metaphorical language. Zeszyty Naukowe PWSZ w Koninie 1/2006 (7): 58-72.
Export: Tagged XML BibTex
Cieślicka A. 2006. W poszukiwaniu pomostu między psycholingwistyką, a dydaktyką: Implikacje badań psycholingwistycznych nad kompozycyjnością idiomów dla rozwoju obcojęzycznej kompetencji metaforycznej.” In: Krieger-Knieja, J.; Paprocka-Piotrowska, U.  Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym - nowe wyzwania dla dydaktyki języków obcych. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 156-172.
Export: Tagged XML BibTex
2005
Cieślicka A. 2005. Activation and suppression of context-relevant and context-irrelevant senses in the processing of nonliteral language by second language learners. International Journal of Arabic-English Studies 6: 93-112.
Export: Tagged XML BibTex
Cieślicka A. 2005. Activation of dominant and subordinate meanings during on-line processing of Polish homographs: Evidence from a lexical-decision task. Research in Language 145-166.
Export: Tagged XML BibTex
Cieślicka A. 2005. Semantic priming effects in bilingual word fragment completion. Poznań Studies in Contemporary Linguistics 40: 111-133.
URL: http://ifa.amu.edu.pl/psicl/files/40/04Cieslicka.pdf
Export: Tagged XML BibTex
2004
Cieślicka A. 2004. Bilingual language users' sensitivity to semantic analyzability of L2 idioms: Testing the effect of idiom analyzability in L2 metalinguistic tasks.” In: Arabski, J. (ed.)  Pragmatics and language learning. Kraków: Universitas, 143-164.
Export: Tagged XML BibTex
Cieślicka A. 2004. Lexical-level representation of morphologically complex words: Effects of priming compound words with stem- or compound-related associates. Studia Anglica Posnaniensia 40: 225-244.
URL: http://ifa.amu.edu.pl/sap/files/40/14Cieslicka.pdf
Export: Tagged XML BibTex
Cieślicka A, Singleton D. 2004. Metaphorical competence and the L2 learner.” In: Henriksen, B.; Haastrup, K. (eds.)  Angles on the English Speaking World. Copenhagen: University of Copenhagen, 77-91.
Export: Tagged XML BibTex
Cieślicka A. 2004. On processing figurative language: Towards a model of idiom comprehension in foreign language learners. Poznań: Motivex. Pp. 340.
Export: Tagged XML BibTex
2003
Cieślicka A. 2003. On understanding metaphorical expressions in the bilingual mode. Linguistica Silesiana 24: 143-168.
Export: Tagged XML BibTex
2002
Cieślicka A. 2002. Comprehension and interpretation of proverbs in L2. Studia Anglica Posnaniensia 37: 173-200.
URL: http://ifa.amu.edu.pl/sap/files/37/09Cieslicka.pdf
Export: Tagged XML BibTex
Cieślicka A. 2002. Metaphors of teaching and learning: Investigating bilingual metaphorical competence.” In: Stanulewicz, D. (ed.)  PASE Papers in Language Studies. Proceedings of the Ninth Annual Conference of the Polish Association for the Study of English. Gdansk, 26-28 April, 2000. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 383-392.
Export: Tagged XML BibTex
2001
Cieślicka A, Gonerko-Frej A. 2001. Education in Europe.” In: Dedynski, C.R.; Barker, A. (eds.)  European life and institutions. Brussels: Tempus, European Training Foundation, 97-121.
Export: Tagged XML BibTex
2000
Cieślicka A, Tobacyk J. 2000. Compatibility between psychological type and academic major in Polish University students. Journal of Psychological Type 54: 22-30.
Export: Tagged XML BibTex
Cieślicka A. 2000. The effect of language proficiency and L2 vocabulary learning strategies on patterns of bilingual lexical processing. Poznań Studies in Contemporary Linguistics 36: 27-53.
URL: http://ifa.amu.edu.pl/psicl/files/36/02cieslicka.pdf
Export: Tagged XML BibTex
Cieślicka A. 2000. The developmental hypothesis of bilingual lexical representation - investigating the word association behavior of Polish-English bilinguals.” In: Stalmaszczyk, P. (ed.)  Folia Linguistica Anglica. From Sounds to Discourse. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 7-30.
Export: Tagged XML BibTex
1995
Cieślicka-Ratajczak A. 1995. The mental lexicon in second language learning. Studia Anglica Posnaniensia 29: 105-117.
URL: http://ifa.amu.edu.pl/sap/files/29/08Cieslicka-Ratajczak.pdf
Export: Tagged XML BibTex