Export (2) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Cichocka?sort=title  [Clear All Filters]
2009
Brits K, Cichocka A. 2009. Zróżnicowania przekazów niewerbalnych w społeczeństwie wielokulturowym – przykład Afryki Południowej.” In: Isański, J. (ed.)  Komunikowanie międzykulturowe – szanse o wyzwania. [Cross-cultural communication – chances and challenges]. Seria Badania Interdyscyplinare nr. 16. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 41-59.
Export: Tagged XML BibTex
2006
Cichocka A. 2006. Global Expansion of English: The South African Case. Werkwinkel. Journal of Low Countries and South African Studies 1: 253-267.
Export: Tagged XML BibTex