Export (3) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Budzyńska?sort=year  [Clear All Filters]
2014
Budzyńska K, Dębowska-Kozłowska K, Kielar M. 2014. The Polish School of Argumentation: A Manifesto. Argumentation 28(3): 267-282.
URL: http://link.springer.com/article/10.1007/s10503-014-9320-8
Export: Tagged XML BibTex
2012
Dębowska-Kozłowska K, Budzyńska K, Kacprzak M, Załęska M. 2012. Interdyscyplinarność w badaniach nad argumentacją i perswazją.” In: Chmielewski, Adam; Dudzikowa, Maria; Globler, Adam (eds.)  Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności: Między ideą a praktyką. Kraków: Impuls, 147-166.
Export: Tagged XML BibTex
2010
Dębowska K, Budzyńska K. 2010. Dialogues with conflict resolution: goals and effects.” In: Łupkowski, P.; Purver, M. (eds.)  Aspects of Semantics and Pragmatics of Dialogue. Poznań: Polish Society for Cognitive Science, 59-66.
Export: Tagged XML BibTex