Export (4) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Buchowska_Zuzanna?sort=author  [Clear All Filters]
T
Buchowska_Zuzanna. 2011. Tawacin - a Polish Journal of American Indian Culture. Polish-AngloSaxon Studies 14-15: 157-170.
Export: Tagged XML BibTex
N
Buchowska_Zuzanna. 2016. Negotiating Native American identities - The role of tradition, narrative and language at Haskell Indian Nations University. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. Pp. 253.
Export: Tagged XML BibTex
G
Buchowska_Zuzanna. 2011. Review of: Gajek, Marek. 2007. Enigma: Bliżej prawdy. Warszawa. Dom Wydawniczy REBIS. Polish-AngloSaxon Studies 14-15.
Export: Tagged XML BibTex
A
Buchowska_Zuzanna. 2010. Amerykańskie maskotki sportowe – odtwarzanie indiańskich tożsamości.” In: Melosik, Z.; Gromkowska-Melosik, A. (eds.)  Kultura Popularna: konteksty teoretyczne i społeczno-kulturowe. Kraków: Impuls, PAGES.
Export: Tagged XML BibTex