Export (5) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Brzezińska?sort=year  [Clear All Filters]
P
Brzezińska AW, Fabiszak_Małgorzata. 2015. Poznaniacy z cynowych trumien. Społeczny kontekst ekshumacji prowadzonych na terenie byłych cmentarzy.” In: Bednarek, Monika; Śmietana, Marta (eds.)  Miejsce po miejsce bez. Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 283-300.
Export: Tagged XML BibTex
Ż
Fabiszak_Małgorzata, Brzezińska A. 2016. Żydzi i Niemcy w Poznaniu – (nie)pamięć w krajobrazie miejskim. Analiza korpusu prasowego i wywiadów grupowych. Studia Socjologiczne 2(221): 217–241.
Export: Tagged XML BibTex
Z
Skoczylas Ł, Brzezińska AW, Fabiszak_Małgorzata. 2016. Zastosowanie wywiadów fokusowych w badaniach nad pamięcią zbiorową. Przegląd Socjologii Jakościowej 12(4): 56-77.
URL: www.przegladsocjologiijakosciowej.org
Export: Tagged XML BibTex
Fabiszak_Małgorzata, Brzezińska AW, Owsiński M. (eds.) 2016. Znaki (nie)pamięci. Teoria i praktyka upamiętniania w Polsce. Kraków: Universitas. Pp. 240.
URL: http://www.universitas.com.pl/produkt/3617/Znaki-niepamieci-Teoria-i-praktyka-upamietniania-w-Polsce
Export: Tagged XML BibTex
Fabiszak_Małgorzata, Brzezińska AW, Owsiński M. 2016. Znaki (nie)pamięci. Teoria i praktyka upamiętnienia w Polsce.” In: Fabiszak_Małgorzata; Brzezińska, Anna Weronika; Owsiński, Marcin (eds.)  Znaki (nie)pamięci. Teoria i praktyka upamiętnienia w Polsce. Kraków: Universitas, 2-5.
Export: Tagged XML BibTex